Mateřská škola

„Dítě je tím, kdo ukazuje cestu!“    (Marie Montessori)

Meruzalka - Mateřská škola funguje od 1. 9. 2013
Vzděláváme děti od 3 do 6ti let. Jsme v síti MŠMT.
Jsme soukromá škola, kde se rodiče formou školného podílejí na zajištění provozu. Povinná výše školného je nastavena sociálně. Nezbytnou součástí školného je dobrovolná částka, u které lze stanovit účel využití a je potvrzována jako dar.

MŠ má 2 věkově smíšené třídy (v každé je 18 dětí), které spolu úzce spolupracují.

V MŠ najdete:

 • zkušené pedagogy s Montessori kurzem, kteří jsou průvodcem a rádcem
  podle hesla: "Pomoz mi, abych to dokázal sám."
 • věkově smíšené třídy, kde děti spolupracují a vzájemně se od sebe učí
 • prolínání obou tříd MŠ i spolupráce se ZŠ
 • systém výuky založený na vnitřní motivaci k učení, vlastní volbě, samostatnosti  a odpovědnosti
 • jasná pravidla a pevné hranice - jistota pro děti
 • péči o bezpečné klima, rozvoj respektu a sebeúcty, individuální tempo
 • sebehodnocení a práce s chybou jako s jevem nutným pro učení
 • místo hraček Montessori pomůcky (názorné pomůcky praktického života, smyslů, matematiky, jazyka a světa kolem nás) a tvořivý materiál
 • zážitkové učení v tématických projektech
 • angličtinu pro předškolní děti (lekce pro skupinu dětí, pohádka)
 • dílnu a rozvoj praktických činností
 • prostorné, nově vybavené třídy
 • krásné připravené prostředí, vedoucí k soustředění na práci
 • každotýdenní výlety po Jihlavě a okolí, každodenní pobyt venku (za každého počasí) na školní zahradě 
  nebo v okolí
 • škola přátelská a otevřená

 


Najdete nás na adrese Havlíčkova 1395/30, 58601 Jihlava

Děkujeme za Vaši podporu.
Nabídku pomoci i dotazy směřujte na
info@meruzalka.cz
Podpořit provoz Mateřské školy Meruzalky finančně můžete na účet Fio banky č.
2601263462/2010.
Majitelem účtu je spolek Zázraky se dějí, z.s. - Děkujeme.


Více informací v jednotlivých záložkách nebo na info@meruzalka.cz

© meruzalka.cz 2019 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom