Mateřská škola

„Dítě je tím, kdo ukazuje cestu!“    (Marie Montessori)

Meruzalka - Mateřská škola funguje od 1. 9. 2013
Vzděláváme děti od 2 do 6 let. Jsme v síti MŠMT.
Jsme soukromá škola, kde se rodiče formou školného podílejí na zajištění provozu. Povinná výše školného je nastavena sociálně.
Nezbytnou součástí školného je dobrovolná částka, u které lze stanovit účel využití a je potvrzována jako dar.

MŠ má věkově smíšenou třídu, kde děti spolupracují a vzájemně se od sebe učí.

V MŠ najdete:

 • zkušené průvodce dětí s Montessori kurzem podle hesla: "Pomoz mi, abych to dokázal sám."
 • systém výuky založený na vnitřní motivaci k učení, vlastní volbě, samostatnosti  a odpovědnosti
 • jasná pravidla a pevné hranice - jistota pro děti
 • montessori pomůcky (názorné pomůcky praktického života, smyslů, matematiky, jazyka a světa kolem nás) a tvořivý materiál
 • zážitkové učení v tématických projektech
 • jazykovou výuku a angličtinu pro předškolní děti (lekce pro skupinu dětí)
 • úzkou spolupráce se základní školou
 • dílnu a rozvoj praktických činností
 • prostornou, nově vybavenou třídu s odděleným prostorem pro děti do 3 let
 • estetické a klidné připravené prostředí, vedoucí k soustředění na práci
 • péči o bezpečné klima, rozvoj respektu a sebeúcty, individuální tempo
 • sebehodnocení a práce s chybou jako s jev nutný pro učení
 • každotýdenní výlety po Jihlavě a okolí, každodenní pobyt venku (za každého počasí) na školní zahradě nebo v okolí

 


Najdete nás na adrese Havlíčkova 5628/26, 58601 Jihlava

Děkujeme za Vaši podporu.
Nabídku pomoci i dotazy směřujte na
info@meruzalka.cz
Podpořit provoz Mateřské školy Meruzalky finančně můžete na účet Fio banky č.
2601263462/2010.
Majitelem účtu je zřizovatel Meruzalky -  spolek Zázraky se dějí, z.s. - Děkujeme.


Více informací v jednotlivých záložkách nebo na info@meruzalka.cz

© meruzalka.cz 2024 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom