Meruzalka je soukromá škola a bez školného se neobejdeme. 

Školné a zápisné
Meruzalka je soukromá škola a pro pokrytí nákladů vybíráme školné. Úhrada školného se vždy opírá o finanční možnosti rodiny. S rodinou vedeme dialog a finanční překážky nejsou ty, které by rozhodovaly o přijetí či odmítnutí dítěte. Stanovení výše školného se vždy opírá o reálné rodinné zázemí. Vždy chceme, aby se rodina zapojila do chodu školy a měla zájem na kvalitní výuce. Stojíme o vytvoření komunity lidí, kteří chtějí být prospěšní nejen svým dětem, ale i ostatním.

  • měsíční školné

  • roční platba na výlety a kulturu

  • rezervační poplatek = zápisné (splatnost 1. část při zápisu a 2. část při podpisu smlouvy)

Kromě běžné výuky školné zahrnuje: 

  • částku na obnovu, nákup a tvorbu nových pomůcek, vybavení jídelny a drobný spotřební materiál

Školné se platí k 15.  dni v měsíci.


Stravné
 
© meruzalka.cz 2023 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom