Dětská skupina

,,Výchova dětí předškolního věku nemá směřovat k přípravě na školu, ale k přípravě na život."   
( Marie Montessori )

Prvních šest let věku dítě je pro jeho rozvoj nejdůležitější. Nabízíme podnětné prostředí, ve kterém se může dítě plně rozvíjet.
Prostory dětské skupiny jsou vybaveny s ohledem na věk dětí. Podporujeme přirozený vývoj a samostatnost dítěte.
S dětmi se zaměřujeme na poznávání okolního světa, pohybové aktivity, seznamujeme se s písmeny abecedy, výtvarné tvoření, angličtinu hravou formou, hudební hrátky, procvičování sebeobsluhy. (Témata/činnosti např.moje rodina, včely, prostírání stolu, úklid po jídle, peckovité plody, zalévání květin, tradice, plody podzimu/listy, zvířata, sázení sazenic, vítání jara, masopust a jiné...).
Vybíráme činnosti podle zájmu, sledujeme senzitivní období dítěte. Nabízí dětem pravidelný pobyt v přírodě, chodíme ven za každého počasí.

Dětská skupina Zázraky funguje od 01. 07. 2017 - Montessori vzdělávací program.
Vzděláváme děti od 1 roku do 6ti let.  Projekt je spolufinancován z peněz MPSV.
Senzitivní období na učení pořádku, jazyka a počítání je do 5let.
Pokud dítě začíná až ve škole musí vyvinout mnohem větší úsilí.
Dětská skupina Zázraky je nezisková soukromá organizace, kde se rodiče formou školného podílejí na zajištění provozu.
Jsme vděční za každý dar, který nám pomůže dovybavit prostory a zahradu.
Skupinka je věkově smíšená třída, kde děti samostatně pracují a vzájemně spolupracují. Tak se od sebe učí a nabízejí pomoc druhému. Na některé bloky jsou rozděleny dle věku.

 
pro děti od 1 roku do 6 let
malý kolektiv dětí - 12 max.
celoroční provoz
podpora samostatnosti - sebeobsluha
výuka na základě vlastního poznání
 

V naší dětské skupině najdete:

 • pedagogy s Montessori kurzem, kteří jsou průvodcem a rádcem podle hesla: "Pomoz mi, abych to dokázal sám."
 • u nejmenších dětí pracujeme na rozvoji řeči, osobní sebeobsluhy a převážně procvičují praktické dovednosti
 • děti od 1 - 3  let mají zpravidla jiný režim, díky malému počtu dětí (max.12) se můžeme každému dítěti více věnovat, než v klasické školce. Těmto dětem přizpůsobujeme denní režim, jaký měli doma. Už takto malé děti potřebují docházet do kolektivu dětí, který je rozvíjí.
 • větší děti (od 3let) se seznamují s písmeny z abecedy a číslici a poznávají jak funguje svět okolo
 • jasná pravidla, pevné hranice a bezpečné prostředí - jistota pro děti
 • individuální tempo
 • sebehodnocení a práce s chybou jako s jevem nutným pro učení
 • místo hraček Montessori pomůcky (názorné pomůcky praktického života, smyslové výchovy, matematiky, jazyka, kosmické výchovy, pohybové aktivity, hudební a výtvarný materiál )
 • zážitkové učení v tématických projektech
 • angličtinu hravou formou
 • rozvoj praktických činností
 • krásné připravené prostředí, vedoucí k soustředění na práci
 • každodenní pobyt venku (za každého počasí) na zahradě nebo v okolí
 • přátelský a otevřený přístup

Odhalte kouzlo Montessori pedagogiky a poznejte jaký velký vliv a význam má na vaše dítě.
 


Školné si můžete odečíst z daní (=sleva za umístěné dítě)

 

Najdete nás na adrese Netín 66, 59444 Netín  ( u Velkého Meziříčí )

Zřizovatelem Dětské skupiny Zázraky je spolek Zázraky se dějí, z.s.,
Děkujeme za Vaši podporu.
Nabídku pomoci i dotazy směřujte na
infozazraky@gmail.com
Podpořit provoz Dětské skupiny Zázraky finančně můžete na účet Fio banky č. 2201205351/2010.
Majitelem účtu je spolek Zázraky se dějí, z.s. - Děkujeme.


Více informací v jednotlivých záložkách nebo na infozazraky@gmail.com

 
Logo OPZ barevné.jpg                       Projekt Dětská skupina Zázraky
                 
reg.č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006850 je financovaný z   
                  Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
                  programu Zaměstnanost.

 
© meruzalka.cz 2022 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom