Podpora

 

Podporují nás:


CNW computer network s.r.o. , www.cnw.cz  

Projekty:

15. 2. 2021 – 30. 11. 2023
 

Projekt  I-KAP II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky
transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků.
Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného setkávání kariérových poradců a jejich výměnou zkušeností. Zaměříme se rovněž na systematickou podporu vedení škol, především v oblasti pedagogického leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionální leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.
 
1.10.2020 - 30.9.2022

Projekt ŠABLONY Meruzalka Polná, CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018736

Cílem projektu je podpora výuky v základní škole.
 
1.7.2020-30.6.2022

Projekt Dětská skupina Zázraky Netín, CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016242

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě provozováním dětské skupiny pro děti od 1 do 6 let v Netíně s kapacitou 12 dětí.  Více informací www.meruzalka.cz/detska_skupina
 

1.9.2019 - 31.8.2021

Projekt ŠABLONY Meruzalka Jihlava, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0016063

Cílem projektu je podpora výuky v základní a mateřské škole.
 

1.7.2020-30.6.2022

Projekt Meruzalka - Montessori školka v Polné, CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018736

Díky tomuto projektu se nám podařilo zřídit dětskou skupinu pro děti od 1 do 6 let v Polné s kapacitou 12 dětí. Dětskou skupiny se otevírá od 01. 07. 2020. Více informací www.meruzalka.cz/detska_skupina-1
 

1.7.2017-30.6.2019

Projekt Dětská skupina Zázraky, CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006850 

Díky tomuto projektu se nám podařilo zřídit dětskou skupinu pro děti od 1 do 6 let v obci Netín. Dětskou skupiny nyní navštěvuje více jak 13 dětí.
Zahájení provozu 02. 07. 2018. Více informací www.meruzalka.cz/detska_skupina
 
© meruzalka.cz 2021 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom