Děti přijímáme po dovršení 2 let věku po celý rok

- místo na příští školní rok si můžete rezervovat při zápisu

k zápisu do MŠ-Meruzalka může přijít sami (rodiče) nebo s dítětem od 1. do 31. května / každé PONDĚLÍ a ÚTERÝ od 15:00 do 16:00

 • Budeme se těšit na celou Vaši rodinu - oba rodiče i dítě  (sourozence rádi poznáme, jejich přítomnost je na Vašem zvážení)
 • Přineste si rodný list dítěte, občanský průkaz a aktuální společnou fotografii Vaší rodiny
  (stačí vytištěná na papíře, s dostatečnou rozlišovací velikostí - Vaše fotografie nám pomůže lépe se orientovat, děkujeme za pochopení)
 • MŠ naplňujeme do celkové kapacity 30 dětí, z toho max 6 dětí ve věku do 3 let

Chcete se přijít podívat, jak vypadá běžný den v naší školce?

Zveme Vás (rodiče) na den otevřených dveří / úterý 3. 3. a 17. 3. v čase 7:00 – 11:00

 • po příchodu do Meruzalky se Vás ujme Mgr. Olga Melicharová a bude Vás po celý den doprovázet
 • prosíme, ve třídě se pohybujte tiše, nemluvte mezi sebou a neoslovujte ani děti, ani jejich průvodce 
  (ruší to při práci a Vy chcete pozorovat, jak to u nás chodí) 

Zmeškali jste den otevřených dveří?  Můžete přijít ve středu (pokud nejsou prázdniny nebo jiná mimořádná akce)
v přesně stanoveném čase 8:00 - 10:30, náhled je možný pro nejvýše 4 dospělé bez dětí

 • prosíme, dopředu si telefonicky domluvte konkrétní termín na 778 095 954 (Marcela Slavíková) vzdelavani@meruzalka.cz 
 • po příchodu do školky se Vás ujme Ing. Mgr. Marcela Slavíková a bude Vás informovat
 • prosíme, ve třídě se pohybujte tiše, nemluvte mezi sebou a neoslovujte ani děti, ani jejich průvodce
  (ruší to při práci a Vy chcete pozorovat, jak to u nás chodí)
 • po 10:00 hodině, když děti odejdou ven, se vás bude věnovat průvodce dětí a odpoví Vám na Vaše otázky
 • tento náhled do MŠ je zpoplatněn 100 Kč na osobu

Chcete se do naší školky podívat i s dítětem?

- Zveme Vás každé druhé úterý na práci s pomůckou – před zápisové schůzky pro rodiče s dětmi
 

Hlavní kritéria přijímání dětí jsou:

1. Věk dítěte zpravidla od 2 do 6 let, tak, aby skupina dětí byla věkově, pohlavím i sociálně vyrovnaná.

2. Povinné očkování dle věku dítěte – viz citace ze zákona.
(§ 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví: Zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku
v denním režimu nebo předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.)

3. Souznění rodiny s Montessori pedagogikou a naší MŠ
- snažíme se Vás i Vaše dítě co nejlépe poznat na společných setkáních - seminářích, nejlépe při práci s pomůckou, která napomáhá i adaptaci dětí 
S rodinami dětí dlouhodobě spolupracujeme a setkáváme se, společně budujeme, proto se přijetím do MŠ Meruzalka se zavazujete k:

 • Účasti na jednodenním Úvodním Montessori semináři do 30.09. pro dospělé (seznámení se s Montessori přístupem a filosofií naší MŠ).
  Dále k pravidelné účasti na schůzkách rodičů a minimálně 1 x ročně na přednášce nebo námi pořádaném workshopu na vybrané téma zaměřené na problematiku výchovy a vzdělávání 
 • Účast (minimálně 3 setkání) na Práci s pomůckou pro děti a jejich rodiče, ideálně před nástupem Vašeho dítěte do MŠ.
  Neodkládejte rozhodnutí se účastnit a přijďte včas. 
 • Každoročně k osobní schůzce obou rodičů s vedením MŠ a vstupnímu rozhovoru před nástupem dítěte do MŠ.
 • K podpoře nad rámec školného - formou výpomoci při udržbě a budování na zahradě, tvorby pomůcek nebo darů ap.

4. Školné

 • Meruzalka jako soukromá škola je pro pokrytí veškerých nákladů závislá na školném. S rodinou vedeme dialog a finanční situace není překážkou, která by rozhodovala o přijetí či nepřijetí dětí. Stanovení výše školného se vždy opírá o reálné rodinné zázemí. Školné lze hradit i prostřednictvím našeho stipendijního programu.

____________________________________________________________________________________________________________

Rozhodnutí o zařazení dětí do mateřské školy ve školním roce 2020/2021

Do 4.6.2020 vydá Ředitelka školy  – Meruzalka-Montessori mateřská škola a základní škola v Jihlavě, o.p.s.
jako příslušný právní orgán podle § 34, § 165 odst. 2 písmeno b, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb. (správní řád) 

r o z h o d n u t í :

Níže uvedené děti se zařazují do mateřské školy ve školním roce 2020/2021 - zde.

 

Formuláře:

Evidenční list - potvrzení od lékaře

Žádost o přijetí do MŠ 

Přihláška ke stravování

Smlouva o poskytování vzdělávání

 

Dokumenty:

Školní vzdělávací program + Dodatek ŠVP – k 1.9.2013

Školní řád

Provozní řád

Provozní řád dětského hřiště

 

© meruzalka.cz 2021 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom