jídelna - Mateřská škola

Stravování

Na základě vyhlášky č.107/2008 Sb. o školním stravování jsou strávníci zařazováni do věkových skupin. Těmto věkovým skupinám odpovídají finanční limity na nákup potravin. 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (1. 9. – 31. 8.), ve kterém dosahují věku dle tabulky. Přechodem strávníka do vyšší věkové skupiny se mění cena oběda a výše měsíční zálohy.  

 


Marie Mintessori

Informace ke stravování a platbě za stravné

POKYNY PRO MATEŘSKOU ŠKOLU (dále jen MŠ)

nové pokyny k platbě stravy od 01/2024:
Stravné je placeno každý měsíc za skutečně odebranou stravu.
Faktura za stravné bude vystavena do 10 pracovních dnů se splatností do 5 pracovních dnů od data vystavení faktury.

V případě nepřítomnosti dítěte si rodič odhlásí stravu ve stravovacím systému.

Jak platit? Na bankovní účet 2601263462/ 2010 , se zadáním přiděleného variabilního symbolu.
Dnem úhrady se rozumí den připsání platby na účet DS.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platební informace platné do 12/2023:
Zálohu na stravné
 je třeba uhradit do 10. dne příslušného kalendářního měsíce.
Kam zaplatit zálohu na stravné – bankovním převodem na účet 2601263462 / 2010 , se zadáním přiděleného variabilního symbolu.
Dnem úhrady se rozumí den připsání platby na účet DS.
 
Záloha na stravu:

Dítě dle věku  Děti od 3
do 6 let
Děti od 7 let Splatnost zálohy
rozsah stravy celodenní celodenní
       
záloha na 1měsíc 1250,00 Kč 1250,00 Kč 10 den v měsíci
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Další informace ke stravě:
 
ceník: platný pro školní rok 2023/2024 Děti do 6 let Děti od 7let
Svačina-ranní 10,- Kč 11,- Kč
Oběd 25,- Kč 29,- Kč
Svačina-odpolední 10,- Kč 11,- Kč
Pitný režim 2,- Kč 2,- Kč
Provozní (věcná) režie, včetně dopravy 32,- Kč 32,- Kč
Ceny celkem za druhy stravy:    
Polodenní stravné za 1 den 69,- Kč 74,- Kč
Celodenní stravné za 1 den 79,- Kč 85,- 


Kdy a jak stravu dítěti odhlásit
Odhlášení OBĚDA z důvodu nepřítomnosti - rodič stravu odhlašuje přes aplikaci, kterou si můžete stáhnou do mobilu nebo přes přihlášení na naší webové stránce: www.meruzalka.cz/skoly vyberete zelený boxík-stravovací systém.
Odhlášení je možné 1 pracovní den předem do 6:30. (Na 24.10. musím odhlásit nejpozději do 23.10. do 6:30 hodin)
aplikace do mobilu k odhlášení stravy:
Smart Food Menu - https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.maresmar.sfm&hl=cs
Vyberete jídelnu .. je ve spodní části seznamu Jihlava - Meruzalka a poté zadat uživatelské jméno a heslo.
 
Když nestihnete dítě včas omluvit 
V případě nemoci to samozřejmě dopředu nevíte, 1. den si můžete přijít do MŠ neodhlášený oběd odebrat a to v době od 12:00 do 12:20, napište nám ale SMS na telefonní číslo 778 096 660 do 9:00 hodin, abychom s tím počítali (na oběd si přinesete jídlo-nosič).   Pokud nám nedáte vědět do 9:00 hodin, že si oběd vyzvednete. Nebudeme vám moci oběd vydat. 

Ovoce a zelenina
Ovoce a zeleninu dostávají děti k ranní a odpolední svačině, dále během dopoledne dle sezónní nabídky.

Stolování v  MŠ
Děti stolují v jídelně.
MŠ svačiny a obědy dovážíme z naší kuchyně Meruzalka v Jihlavě.
Kromě jídel připravujeme i tekutiny, které děti během svého pobytu v MŠ konzumují v rámci „pitného režimu“ (bylinné čaje, voda, čerstvě odšťavněná šťáva ...). Jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti mají možnost napít se v průběhu celého dne v samoobslužném režimu podle vlastní potřeby. Pitný režim připomínáme.

Kontaktní email ke stravování - email – jidelna@meruzalka.cz
 
 

 

© meruzalka.cz 2024 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom