„Dítě je tím, kdo ukazuje cestu!“    (Marie Montessori)

Meruzalka - Mateřská škola funguje od 1. 9. 2013
Vzděláváme děti od 2 do 6 letJsme v síti MŠMT.

Třída MŠ 

​MŠ má věkově smíšenou třídu, kde děti spolupracují a vzájemně se od sebe učí. Děti jsou rozděleny na 2 skupiny – mladších a starších.
Děti nejmladší (zpravidla 2-3 let)  jsou převážně s jedním a stálým průvodcem. Obě skupiny dětí během dne spolupracují.

Příchod do MŠ 

7:00 - 8:00

 • rodič zvoní, představí se jménem, přichází do šatny
 • děti se přezouvají a vždy převlékají z venkovního oblečení do vnitřního (oblečení je bez obrázků a ozdob)
 • děti se převlékají co nejvíce samy
  rodič zaznamenává do  sešitu:                                      
  • odchod dítěte po obědě
  • předpokládané odlišnosti při vyzvedávání dítěte
  • plánovanou nepřítomnost 
 • rodič předává dítě průvodci, který za nimi přichází do šatny
 • vítáme se s krátkou informací „s čím rodič/dítě přichází“
 • s dětmi si tykáme a s dospělými se oslovujeme křestním jménem
 • děti odchází s průvodcem, odnáší si krabičku, pokud jdou po obědě (věci na spaní)
 • nejmenší děti si přináší do třídy oblečení na ven 
 • ve třídě si připravují ručník, umývájí  ruce a pijí 
 • začínají prací v praktickém životě 
  Při příchodu po 8:00 čeká rodič s dítětem v šatně na příchod průvodce v 8:15 a v 8:30.

Den v MŠ

7:00 – 8:30
děti přicházejí do MŠ

 • rituál s vodou, ktery napomáhá zejména mladším dětem k rychlému zvládnutí odloučení
 • práce s pomůckami v praktické a smyslové  oblasti

8:00 – 8:15                                                                                          
společná skupinová aktivita

 • na rozvoj jazyka a pohybu

8.30 – 9:00
svačina

 • společná písnička uvádí děti ke svačině (děti mohou zpívat s průvodci)
 • děti si prostírají, vybírají a ochutnávají co a kolik snědí, obsluhují se, krájí a mažou
 • po svačině uklízí své místo
  Průvodce děti pozoruje, podporuje v samostatnosti, nabízí pomoc.

9:00 – 9:45
práce s Montessori pomůckami a společné aktivity

 • v září začínáme nošením z řádu do řádu v různých obměnách s různým materiálem
 • procvičujeme, ladíme a zdokonalujeme pracovní postupy, které nás vedou při práci v jednotlivých oblastech 
 • děti pracují s nabízenými pomůckami z oblatsí smyslové výchovy, matematiky, jazyka a poznávání světa kolem nás
 • dětem jsou nabízeny pomůcky nejprve k samostatnému objevování
 • jednotlivé oblasti se během dne prolínají, stejně jaké samostatná práce střídá práci společnou či spolupráci

9:45 – 10:15

elipsa, úklid třídy

 • elipsa je prostor pro denní rituál ke cvičení ticha, klidu, pohybu a společného setkávání
 • nejdříve rozvíjíme vědomé, koordinované pohyby (především chůzi) a jazyk (krátké - dlouhé samohlásky), nabízíme básně a písně
 • při uklidu nám pracovní postupy pomáhají v péči o společný prostor

10:15 – 11:30/11:45
pobyt venku (včetně přípravy v šatně)

 • šatna slouží pouze k soustředěnému převlékání
 • převlékání do „venkovního“ oblečení a naopak nám i v době suchého, teplého období pomáhá udržet vnitřní prostory čisté
  (toto venkovní oblečení připravuje rodič/dítě každé ráno) 
 • učíme se zminimalizovat čas pobytu v šatně (děti i dospělí)
 • průvodce je připravený s radou nebo pomocí
 • dítě, které je samostané v oblékání, může nabídnout pomoc ostatním
  Ven chodíme za každého počasí.
 • střídáme pobyt na zahradě a v okolí školky (lesopark, louka)
 • pobyt ve městě (chodník) využíváme při dlouhodobé vlhkosti v přírodě

12:00 – 12:45
oběd

 • společná písnička uvádí děti k obědu (děti mohou zpívat s průvodci)
 • prostírají si, pijí a nalévají polévku, servírují si nabízené jídlo, vše ochutnávají
  Po domluvě s kuchyní nabízíme dětem jídlo oddělené (např. rizoto: rýže-zelenina-maso-sýr).
  Z odděleného jídla může dítě odkládat to, co nechce jíst.
 • po obědě děti stírají a předmývají talíře, starší děti uklízí společný prostor

12:45 – 13:00
odchod domů po obědě,  přechod k odpočinku a příprava postýlek 

 • rodič po obědě zvoní, představuje se jménem a čeká v šatně na příchod průvodce s dítětem
 • dítě si nese svačinu v krabičce
   
 •  

13:00 – 13:30
klidový čas

 • mladší děti jdou spát, klidový režim do 14:15 (20)
 • starším dětem nabízíme rozvoj  jazyka (vyprávění reálných příběhů, mluvená řeč – psaní – čtení) nebo klidné odpočinkové hry

13:30 – 14:30
práce s Montessori pomůckami a společné aktivity 

 • odpolední čas navazuje na dopolední program
 • od 14:10 do 14:20 nabízíme aktivitu na rozvoj jazyka a pohybu

14:30 – 15:00
svačina

 • společná písnička uvádí děti ke svačině (děti mohou zpívat s průvodci)
 • děti si prostírají, vybírají a ochutnávají co a kolik snědí, obsluhují se, krájí a mažou
 • po svačině uklízí své místo.
  od 14:45 jsou děti připraveny odcházet domů
 • rodič zvoní, představuje se jménem a čeká v šatně na příchod průvodce s jejich dítětem

15:00 – 15:30 

společná aktivita, individuální práce

 • k individuálním aktivitám nabízíme pomůcky z oblastí praktický život, smyslová výchova, matematika, jazyk i svět kolem nás
 • koncepční příprava nás vede k obměně během týdne i roku
 • aktivity jsou nabízené ve třídě i venkovní terase  

15:30 – 15:45
společný úklid a a příprava na odchod domů

 • děti s průvodcem uklízí společné prostory

15:45 - 16:00

odchod ze školky

 • děti odchází s rodiči nebo průvodcem do šatny
 • převlékají se, uklízí své oblečení i své místo
 • po komunikaci a rozloučení rodič/průvodce/dítě odcházejí ze školky
 • učíme se zminimalizovat dobu pobytu v šatně, která slouží pouze k soustředěnému převlékání dětí
  (dospělí se učí dítě nerušit zbytečnými slovy)
  Později příchozí rodič přichází do šatny k místu svého dítěte, zde čeká připravené dítě.  
 • Školka se zavírá.


 

© meruzalka.cz 2024 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom