Základní principy

  1. Pomoz mi, abych to dokázal sám. – Tato prosba, s níž se malé dítě obrátilo na Marii Montessori, se stala hlavním krédem její pedagogiky. Úkolem dospělých je to, aby dítě vlastními silami a svým tempem získávalo nové vědomosti a dovednosti, vrůstalo do světa, jenž jej obklopuje.
  2. Respektování senzitivních (citlivých) období. – Senzitivní období je doba, v níž je dítě obzvláště citlivé a připravené pro získávání určitých dovedností. Dítě v takovém období přirozeně hledá možnosti, jak své schopnosti a dovednosti zdokonalovat (např. batole, jež se snaží chodit, nebo předškolák, jehož začnou zajímat písmenka, a ptá se, co je kde napsáno). Dítě se v takové chvíli učí přirozeně, z vlastní vůle, ba přináší mu to velikou radost. Není-li tohoto období využito, senzitivita se zmenšuje či zaniká. Později se dítě danou věc nebo činnost učí s většími těžkostmi, menší radostí, ba dokonce a žel často pouze z donucení.
  3. Připravené prostředí, ve kterém se dítě učí, vychází z vývojových potřeb, senzitivního období zájmu a soustředěné pozornosti dítěte. Pomáhá dětem učit se kontrolovat vlastní práci. Jeho součástí je konkrétní výukový materiál i vědomý učitel – průvodce. Vše společně podporuje přirozený zájem dítěte, pomáhá mu zafixovat si správné pracovní návyky i vytvářet svůj vlastní úsudek. Speciálně vyvinuté pomůcky usnadňují pochopení nových jevů, ale také zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí.
  4. Role učitele jako průvodce -  je v nenápadném vedení a taktní pomoci, neporovnává individuální rozdíly vědomostí a dovedností mezi dětmi.
  5. Práce ve věkově smíšených skupinách učí děti komunikaci, empatii a ohleduplnosti. V roli pomocníků i prezentátorů si děti ověřují a utužují své znalosti a dovednosti.
  6. Možnost volby / podle pravidel / učí dítě samostatně se rozhodovat a být odpovědné za své konání.
  7. Koncentrace. – Má-li dítě přístup k tomu, co v daném období potřebuje, pak je prací zaujato natolik, že je schopno se soustředit intenzivně a dlouhodobě. Koncentrace je základem učení.
  8. Dítě je tvůrcem sebe samého. – Ačkoliv se dítě vyvíjí v kontaktu s prostředím, z něhož čerpá podněty a ovlivňují jej lidé v blízkém okolí, přesto pouze ono samo určuje, které podněty, jakým způsobem a kdy ovlivní jeho jednání.
  9. Práce rukou / rukama je základem pro pochopení věcí, jevů, rozvoj myšlení a řeči. – Je třeba vycházet z konkrétních poznání a manipulací s věcmi. Proto se děti v Montessori školách i školách učí vše na názorných pomůckách, které si mohou vzít do ruky / do rukou.
  10. Celostní učení. – Vzájemné působení tělesných a duševní aktivit se promítá do procesu učení.

 
© meruzalka.cz 2024 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom