Co je Montessori pedagogika?
Montessori pedagogika je ucelený inovativní vzdělávací systém. Role učitele v Montessori pedagogice je postavena na nenápadném systematickém vedení a taktní pomoci. To ostatně vyjadřuje i motto celé Montessori pedagogiky: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Postupuje se vždy od konkrétního k abstraktnímu a pro jednotlivé okruhy se využívají zvláštní, speciálně vyvinuté pomůcky. Tyto pomůcky usnadňují pochopení nových jevů, ale také zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí. Montessori principy podporující přirozené učení pomáhají dětem čerpat z nejbohatšího období v životě člověka – z dětství jako zdroje radosti a inspirace.

Princip svoboda dítěte  - znamená, že si dítě dělá co chce?
Zajištění svobodného vývoje dítěte, spontánní aktivita. Možnost  vyvíjet se podle vnitřních zákonů a potřeb organizmu. Svoboda = samostatnost, aktivita a vnitřní sebekázeň. Když hovoříme o svobodě malého dítěte, neznamená to, že chceme tolerovat nebo snad podporovat neukázněné chování a bezúčelnou činnost jaké se děti věnují, pokud je ponecháme samy sobě. Svobodou máme na mysli to, že jeho život osvobozujeme od překážek, které brání jeho normálnímu vývoji.
 
© meruzalka.cz 2023 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom