Je možné nastoupit do MŠ během školního roku?
Nastoupit můžete, kdykoliv během roku (přejít z jiné MŠ/nastoupit přímo k nám).

Můžu dávat do školky dítě mladší 3 let?
Do školky přijímáme děti ve věku 2 - 6 (7) let. Podmínkou přijetí u dětí ve věku 2 - 3 roky je zvládání hygienických návyků (nelze přijmout dítě s celodenním nošením plenek) a úroveň emoční a psychické vyspělosti dítěte. O přijetí dítěte ve věku 2 - 3 roky rozhoduje vedoucí učitelka školky na základě individuálního posouzení úrovně vyspělosti daného dítěte.

Podle čeho rozhodujete o přijetí dítěte do školky?
Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ jsou více popsána v záložce Zápis do MŠ.

Proč zvolit montessori školku a včem je odlišná?
Po vstupu do prostor mateřské školy je patrný rozdíl na první pohled. Třídy jsou odlišně vybaveny a uspořádány. Ve třídách nalezneme montessori pomůcky, které jsou propracované, dávají smysl a mají svůj řád. Tento pracovní materiál (montessori pomůcky) podporují touhu po poznání, rozvíjí nové dovednosti a zdokonaluje již nabyté dovednosti. Naše školka dbá na rozvoji sociálních, logopedických dovedností a konzultujeme tento vývoj s rodiči..
Třída je rozdělena do bloků praktického života, smyslové výchovy, jazyka, matematiky a kosmické výchovy. Učitel v Montessori třídě vystupuje jako průvodce, podporuje dítě v jeho samostatnosti a respektuje senzitivní období dítěte. Učitel a dítě jsou rovnocenými partnery.

Co vás v montessori školce zaujme?
TICHO. Stejně jako dospělí, děti rádi mají na soustředěnou práci klid. U soustředé práce není třeba hlasitého projevu.
Děti pracují se zájmem, chutí jsou veselé a zvídavé. Samy si volí aktivity, které budou právě dělat. Mají velký výběr z oblasí praktického života, smyslové výchovy, jazyka, matematiky, kosmické výchovy či doplňkového relaxačního materiálu. Pokud se dítěti nedaří vybrat aktivita, učitel nabízí pomocnou ruku při výběru. Děti se mohou domluvit a pracovat na jedné aktivitě společně místo samostatné práce. Kromě toho máme projekty, na kterých pracujeme společně. Naše školka vede d

Je nutná návaznost, z mateřské školy do základní školy?

Přechod do běžné školky, školy. 

© meruzalka.cz 2024 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom