O nás

Zázraky se dějí, z.s. smiley

spolek odborníků, nadšenců, rodičů, podporovatelů, ...
Naším cílem je pomocí montessori principů napomáhat změnám ve vzdělávání.
Meruzalka (spolek Zázraky se dějí), zaštiťuje a podporuje iniciativy, které zabezpečují dětem kvalitní vzdělání. Je zřizovatelem, zakladatelem nebo metodickou oporou vzniku soukromých montessori škol, „komunitních škol“, vzdělávacích center či montessori tříd v běžných školách - sdružuje aktivní podporovatele, pedagogy, rodiče a děti především z regionu Vysočiny.
Poskytuje poradenství i služby včetně metodického vedení rodičů i průvodců-učitelů. 

Co děláme:
Zakládáme a zřizujeme - ŠKOLY - "Meruzalka"
dětské skupiny, mateřské školy, základní školy,  ....

Naším cílem je poskytnout dětem možnost vzdělávat se v připraveném prostředí plně respektujícím vývojové potřeby dětí.
Toto najdete v našich montessori školách či třídách. Systematicky vytváříme a pečujeme o připravené prostředí, abychom umožnili každému maximálně využít veškerý jeho potenciál a stát se samostatným, vnitřně motivovaným a platným členem společnosti.
Zaměřuje se na všechny věkové kategorie.
Marie Montessori se nebála investovat do dětí, protože věděla, že děti jsou bohatstvím společnosti. Byla názoru, že investice do dětí se nám vrátí v kvalitně připravené „osobnosti“. Takové děti budou posléze dobře pracovat ve škole a stejně dobře obstojí i v praktickém životě.

Vzděláváme rodiče i učitele - KURZY
Připravujeme průvodce, kteří budou děti při každodenní práci na vlastním rozvoji doprovázet. 
 .Montessori mění přístup dospělého k dítěti. Učitele staví do nové role. Učitel i rodič se stávají úzce spolupracujícími průvodci dítěte v jeho rozvoji.
Prostřednictvím kurzů, seminářů, přednášek a workshopů toto poselství i naše zkušenosti a dovednosti předáváme dále.
Montessori pedagogika napomáhá změnám ve školství jako celku i směrem k inkluzi.

Podporujeme se - PODPORA
 Naším posláním je šířit a podporovat montessori pedagogiku jako přirozené vzdělávání. Bez vzájemné podpory to nejde.
Nabízíme pomoc a podporu pro vznik Montessori škol ve vašem regionu či montessori tříd ve vaší základní škole.
Přijímáme Vaši pomoc či investice pro podporu dětí, škol, center ...


Zázraky se dějí, z.s.

Je nezisková organizace, jejíž hlavní činností je vytvářet podmínky pro rozvoj, propagaci, organizaci a spolupráci při rozvoji vzdělávání, včetně celoživotního vzdělávání. Podpora organizace zajištění vzdělávání všech stupňů i různých sektorů (soukromého i veřejného). 

přijetí - poradenství – podpora - propagace - prodej 

 

© meruzalka.cz 2024 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom