Systém


„Pomoz mi, abych to dokázal sám“.
 
Co je Montessori pedagogika?
Montessori pedagogika je ucelený inovativní vzdělávací systém. Role učitele v Montessori pedagogice je postavena na vědomém systematickém vedení.  Montessori přístup není jen pedagogikou, ale také životní filozofií k přístupu k dětem, k životu. Významnou roli sehrávají rodiče. Proměna přístupu k výchově a vzdělávání dětí neleží jen ve škole, je v duši dospělého. 

„Děti jsou naprogramovány k tomu, aby chtěly vyrůst v zodpovědné a užitečné dospělé osoby. Vše, co dítě potřebuje je vhodný vzdělávací a výchovný přístup, který by podpořil jejich program pro celkový vývoj.“

Marie Montessori


Pro jednotlivé vzdělávací okruhy se využívají zvláštní, speciálně vyvinuté pomůcky. Tyto pomůcky umožňují pochopení nových jevů, ale také zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí.

Montessori principy podporují přirozené učení, pomáhají dětem čerpat z nejbohatšího období v životě člověka – z dětství jako zdroje radosti a inspirace. Montessori principy přirozeně vedou k nápravě a zkvalitnění vzájemných vztahů mezi dětmi, žáky, vliv mají i na kvalitu vztahu a vzájemnou komunikaci rodič-dítě, učitel-žák a učitel-učitel.

 
  • Svět je místem změny a lidstvo spolu s civilizací není výjimkou. Způsob života se nekonečně mění, montessori systém s těmito změnami počítá. Budoucí generace připravuje na život ve světě, který má zvyšující se nároky na schopnost řešit problémy, být inovativní, umět komunikovat a spolupracovat.
Vzdělávací koncepce Montessori umožňuje uplatňovat současné trendy v oblasti vyučování – skupinovou práci, projektové vyučování, globální výchovu, problémově orientované vyučování, metody kritického myšlení. Systém výuky umožňuje rozvoj všem dětem – s různorodou mírou talentu a pracovního tempa v jednotlivých oblastech vzdělávání.


 
© meruzalka.cz 2024 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom