Montessori pomáhá dětem využít jejich potenciál.

Děti jsou upřímné, čisté, zvídavé bytosti, které zvládnou velké věci.
Nechme je užívat si svých úspěchů:
- pomocí aktivit v praktickém životě, matematice a jazyka
- v rozvoji smyslů ve smyslové výchově
- z malých i velkých objevů, ze zkoumání zákonitostí v kosmické výchově
pomocí Montessori pomůcek, které jsou propracované, dávají smysl a mají řád.

Základ najdeme v  praktickém životě  - přináší dítěti dovednosti, které mu dávají smysl. Souvisí s každodenním životem dítěte. Umožňuje dětem napodobovat dospělé. Dělat doopravdy reálné činnosti, to je láká a upoutává jejich pozornost. Pomocí aktivit z praktického života si dítě vytváří pocit sounáležitosti a osvojuje základy společenského života. Procvičování praktických činností: umývání rukou, přichystání svačiny, oblékání, zametání, přesívání, nalévání, vaření, skládání, třídění, stříhání, umění si poradit v každodenních situacích.  Dítě se tak zdokonaluje v sebeobsluze a tvoří se z něj zdravě sebevědomý a nezávislý člověk. Opakovanou činností dítě podporuje svoji soustředěnost.
V období prvních tří let u dítěte probíhá neustálé a velmi intenzivní učení a osvojování dovedností. Co se dítě v tomto období naučí, z toho bude čerpat v budoucnu.

 Smyslová výchova  rozvíjí a zdokonaluje smysly, a tím u dítěte zvyšuje intelekt. Dítě se učí pomocí ruky a mysli. Procvičujeme rozlišování barev, tvarů, hmotnosti, vytváření posloupnosti, vnímání různých povrchů, materiálů, vůní, či chůtí. Zapojujeme smysly – zrak, hmat, čich, chuť, sluch.
Cílem smyslové výchovy je dát dítěti možnost získat jasné a vědomé informace z prostředí, díky jeho smyslům, myšlením a tím mu umožnit poznávat okolí a svět hlouběji a přesněji.

 Matematické pomůcky  rozvíjí u dítěte logické myšlení - počítání, srovnávání, rozlišování. Matematickou mysl mají všechny děti.  Vědomě zkoumají matematický řád a pravidla. S čísly se děti seznamují v útlém věku, kdy jsou k tomu nejvíce vnímavé. Tříleté děti se zajímají o sled a řád, tedy, i o číselnou řadu. Díky montessori matematickým pomůckám se učí počítat snadno a s nadšením.

 Jazyk  zahrnuje materiály podporující rozvoj řeči, výuku čtení i psaní. Skrze mluvení, psaní a čtení se přirozeně rozvíjí naše dovednost sebevyjádření, způsob jak komunikovat a porozumět, pocity, vnímání, emoce, představy i uvažování. Období citlivé pro jazyk je od 7 měsíců v děloze do 5,5 – 6 let.
Řeč je klíčem k sobě samému i ke společnosti. Umíme mluvit, abychom vyjádřili své potřeby a myšlenky, vedeme dialog, abychom diskutovali, vyprávíme, abychom komunikovali, dělili se o svá poznání a společně je prožívali.

 Kosmická výchova  - podpora zvědavosti a vrozeného zájmu o přírodu, o věci a místa kolem nich. Chápe člověka jako přirozenou součást, která má svět kolem sebe poznávat, porozumět mu a respektovat ho. Vede děti k pochopení souvislostí, spojení informací do tematických projektů, pomáhá  učit se v souvislostech, pochopit řád světa, uvědomit si "své místo".  
© meruzalka.cz 2024 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom