Informace ke stravování a platbě za stravné

POKYNY PRO DĚTSKOU SKUPINU (dále jen DS)

Zálohu na stravné je třeba uhradit do 10. dne příslušného kalendářního měsíce.
Kam zaplatit zálohu na stravné – bankovním převodem na účet 2601251971/ 2010 , se zadáním přiděleného variabilního symbolu.
Dnem úhrady se rozumí den připsání platby na účet DS.
 
Záloha na stravu pro děti při docházce 5dní/týden, ostatním stanoveno individuálně:

Dítě dle věku  Děti do
3 let
Děti od 3
do 6 let
Děti od 7 let Splatnost zálohy
rozsah stravy celodenní celodenní celodenní
         
záloha na 1měsíc 900,00 Kč 1000,00 Kč 1000,00 Kč 10 den v měsíci
 
 
Zálohy na stravné – ceník: platný pro školní rok 2021/2022 Děti do 6 let Děti od 7let
Svačina-ranní 9,- Kč 10,- Kč
Oběd 25,- Kč 27,- Kč
Svačina-odpolední 9,- Kč 10,- Kč
Pitný režim 2,- Kč 2,- Kč
Provozní (věcná) režie, včetně dopravy 20,- Kč 20,- Kč
Ceny celkem za druhy stravy:    
Oběd 47,- Kč 49,- Kč
Polodenní stravné za 1 den 56,- Kč 59,- Kč
Celodenní stravné za 1 den 65,- 69,-


Kdy a jak stravu dítěti odhlásit
Odhlášení OBĚDA z důvodu nepřítomnosti - rodič stravu odhlašuje přes aplikaci, kterou si můžete stáhnou do mobilu nebo přes přihlášení na naší webové stránce: www.meruzalka.cz/skoly vyberete zelený boxík-stravovací systém.
Odhlášení je možné 1den předem do 6:30. (Na 24.10. musím odhlásit nejpozději do 23.10. do 6:30 hodin)
aplikace do mobilu k odhlášení stravy:
Smart Food Menu - https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.maresmar.sfm&hl=cs
Vyberete jídelnu .. je ve spodní části seznamu Jihlava - Meruzalka a poté zadat uživatelské jméno a heslo.
- odhlášení SVAČINY z důvodu nepřítomnosti -rodič stravu odhlašuje formou SMS na telefon 778 096 775,
a to 1den předem do 6:30. Ve formátu Jméno+příjmení dítěte, omlouvám svačinu od –do.   (omlouvá se společně s nepřítomností dítěte v DS)
(Na 24.10. musím odhlásit  nejpozději do 23.10. do 6:30 hodin)

 
Když nestihnete dítě včas omluvit 
V případě nemoci to samozřejmě dopředu nevíte, 1. den si můžete přijít do DS neodhlášený oběd odebrat a to v době od 12:10 do 12:20, napište nám ale SMS na telefonní číslo 778 096 775 do 9:00hodin, abychom s tím počítali (na oběd si přinesete jídlo-nosič).   Pokud nám nedáte vědět do 9:00 hodin, že si oběd vyzvednete. Nebudeme vám moci oběd vydat. 

Ovoce a zelenina
Ovoce a zeleninu dostávají děti k ranní a odpolední svačině, dále během dopoledne dle sezónní nabídky a dle finančních možností. 

Stolování v  DS
Děti stolují v jídelně.
DS připravuje dopolední svačinu a odpolední svačinu. Obědy dovážíme z naší kuchyně Meruzalka v Jihlavě.
Kromě jídel připravujeme i tekutiny, které děti během svého pobytu v DS konzumují v rámci „pitného režimu“ (čaje, voda, čerstvě odšťavněná šťáva ...). Jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti mají možnost napít se v průběhu celého dne v samoobslužném režimu podle vlastní potřeby. Dětem ale pitný režim připomínáme.
Při pobytu venku pijí děti z kelímků. Průvodce dbá na dodržování čistoty a hygieny. 

Co v případě diety
V případě diety (např. bezlepkové) mohou rodiče dětem přinést do DS hotová jídla, a to v označených nádobách (označení oběd/svačina a jméno dítěte).
 

Změna ve stravě - z polodenní na celodenní (opačně) nebo zrušení stravy vyřizuje Lenka Bajerová, email – jidelna@meruzalka.cz
 
Dětská skupina Zázraky.

© meruzalka.cz 2022 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom