Denní režim Montessori dětské skupiny Zázraky - Netín

Dětská skupina má celoroční provoz v pracovní dny mimo státní svátky, a to každý den v době 6:30-16:00 hodin.

Příchod dětí 6:30 - 8:00,   vyzvedávání dětí 12:30, 15:00-15:30 hodin.

Harmonogram:

  6:30 -  8:15   Děti přicházejí do dětské skupiny.
 
  6:30 -  8:30  
  Děti se scházejí, práce s Montessori pomůckami. Projdou si pomůcky z nabídky. 
  Práce jsou individuální i skupinové. Mohou využít výtvarné činnosti, cvičení.
  Ranní snídaně v čase 7-8h – dítě může dle své volby využít. V nabídce je 
  ovoce/zelenina.
 
  8:30 -  9:00  
  Svačina, při které se děti učí samostatnosti. Vytváříme společenství u stolu,
   jíme společně.
 
  9:00 -  10:00
  Činnosti cílené, individuální, skupinové a frontální, práce s Montessori 
  pomůckami, individuální naplňování potřeb dítěte. Děti se učí vzájemnému
  naslouchání. Seznamují se s obdobím, které zrovna prožíváme, učíme se
  soustředit a ztišit se. Elipsa – cvičení rovnováhy, společné setkávání, program
  dle tématu týdne, pohyb, říkadla a písničky, logopedická cvičení, rozmluva.
 
  10:00 - 11:30  
  Příprava na pobyt venku (podpora samostatnosti při sebeobsluze, oblékání,
  hygieně ). Poznávání přírody a okolí, hry, pokusy, praktická cvičení, říkadla a
  písničky.
 
  11:30 - 12:30  
  Příprava na oběd (podpora samostatnosti při sebeobsluze, oblékání, hygieně ).
  Příprava prostírání, sebeobsluha u jídla, úklid.
 
 12:30 - 14:30  
  Odpočinek dle potřeby dítěte, relaxace a ztišení. Individuální postupné vstávání,
  klidové aktivity, buzení spících ve 14:20h.
 
 13:30 - 15:30  
  Práce s Montessori pomůckami – individuální i skupinová, výtvarné činnosti,
  stavebnice, modelování, skupinové hry, pohybové chvilky, čtení, logopedické
  chvilky, případně odpolední pobyt venku. 
 
  14:30-15:00  
  Odpolední svačina, samostatná příprava a úklid. Vytváříme společenství u
  stolu, jíme společně.
 
 15:30-15:40  
  Příprava na odchod, úklid, odchod dětí
 
 15:40 - 16:00   úklid tříd a zamykání DS


 
© meruzalka.cz 2024 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom