Přijetí žáků

Přijetí žáků   -   zápis a přestup                               aktuálně k zápisu

Děti přijímáme po celý rok 

Během školního roku se domlouváme na výuce na zkoušku - v předem domluveném termínu vaše dítě se účastní výuky společně s našimi dětmi a s rodiči i dětmi vedeme rozhovor, na jehož základě se společně domlouváme na možnostech přestupu.

- místo na příští školní rok si můžete rezervovat při zápisu

k zápisu do ZŠ-Meruzalka můžete přijít sami (rodiče) nebo s dítětem od 1. do 30. dubna / každou STŘEDU od 15:00 do 16:30

 • Budeme se těšit na celou Vaši rodinu - oba rodiče i dítě  (sourozence rádi poznáme, jejich přítomnost je na Vašem zvážení)
 • Přineste si rodný list dítěte, občanský průkaz a aktuální společnou fotografii Vaší rodiny
  (stačí vytištěná na papíře, s dostatečnou rozlišovací velikostí - Vaše fotografie nám pomůže lépe se orientovat, děkujeme za pochopení)
 • ZŠ naplňujeme do celkové kapacity 60 žáků, z toho asi 6 - 8 žáků ve jednom ročníku

Chcete se přijít podívat, jak vypadá běžný den v naší škole?

Zveme Vás (rodiče) na den otevřených dveří - úterý 17. března 7:00 –11:00 

 • prosíme, ve třídě se pohybujte tiše, nemluvte mezi sebou a neoslovujte ani děti, ani jejich průvodce 
  (ruší to při práci a Vy chcete pozorovat, jak to u nás chodí) 
 • po 11:00 hodině, když děti odejdou ven, se vás bude věnovat průvodce dětí a odpoví Vám na Vaše otázky

Zmeškali jste den otevřených dveří?  Můžete přijít v úterý nebo ve čtvrtek (pokud nejsou prázdniny nebo jiná mimořádná akce)
v přesně stanoveném čase 10:30 - 12:00, náhled je možný pro nejvýše 4 dospělé bez dětí

 • prosíme, dopředu si telefonicky domluvte konkrétní termín na 778 095 954 (Marcela Slavíková) vzdelavani@meruzalka.cz 
 • po příchodu do školy se Vás ujme pověřený průvodce a bude Vás informovat
 • prosíme, ve třídě se pohybujte tiše, nemluvte mezi sebou a neoslovujte ani děti, ani jejich průvodce
  (ruší to při práci a Vy chcete pozorovat, jak to u nás chodí)
 • po 12:00 hodině, když děti odejdou ven, se vám bude věnovat průvodce dětí a odpoví Vám na Vaše otázky

Chcete se do naší školy podívat i s dítětem?

- Zveme Vás na práci s pomůckou – před zápisové schůzky pro rodiče s dětmi

termíny připravujeme 

Hlavní kritéria přijímání žáků jsou:

1. Souznění rodiny s Montessori pedagogikou a naší ZŠ
- r
odiče projevují zájem o vzdělávání jejich dítěte v souladu s principy Montessori pedagogiky, o spolupráci s školou, aktivně se sebevzdělávají
- chceme se společně poznávat, podporovat a setkávat se - na seminářích, při práci s pomůckou, při pomůckových dílnách, při práci i rodičovských schůzkách 
S rodinami dětí dlouhodobě spolupracujeme a setkáváme se, společně budujeme naši školu, proto se přijetím do ZŠ Meruzalka se zavazujete:

 • k účasti na jednodenním Úvodním Montessori semináři do 30.09. pro dospělé
  (seznámení se s Montessori přístupem a filosofií naší ZŠ).
  Dále k pravidelné účasti na schůzkách rodičů a minimálně 1 x ročně na přednášce nebo námi pořádaném workshopu na vybrané téma zaměřené na problematiku výchovy a vzdělávání 
 • každoročně k účasti (asi 3 setkání ročně) na Konzultacích rozhovorech ve třech - jedná se o prezentaci dítěte pro rodiče za podpory průvodce
 • každoročně k osobní schůzce obou rodičů s vedením ZŠ a vstupnímu rozhovoru před nástupem dítěte do ZŠ.
 • k podpoře nad rámec školného
  - formou výpomoci při udržbě a budování školy nebo zahrady, přispěním do výuky, tvorbou pomůcek nebo formou daru ap.

2. Schopnost platby

 • roční školné: 42 000 
 • roční platba za výuku mimo budovu / exkurze a kulturu: 1 200 Kč
 • měsíční stravné dle věku dítěte, kterého dosáhne v daném školním roce 
 • nevratný rezervační poplatek v minimální výši 50% zápisného 
  splatnost rezervačního poplatku do měsíce od zápisu,
  doplatek zápisného (do 6000 Kč) po podpisu smlouvy před nástupem do ZŠ

Školné 

Meruzalka je soukromá škola a pro pokrytí nákladů vybíráme školné. Úhrada školného se vždy opírá o finanční možnosti rodiny. S rodinou vedeme dialog a finanční překážky nejsou ty, které by rozhodovaly o přijetí či odmítnutí žáků. Stanovení výše školného se vždy opírá o reálné rodinné zázemí. Vždy chceme, aby se rodina zapojila do chodu školy a měla zájem na kvalitní výuce. Stojíme o vytvoření komunity lidí, kteří chtějí být prospěšní nejen svým dětem, ale i ostatním.

Standartní výše školného: 3500 Kč / měsíčně

___________________________________________________________________________________________________________

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Do 4. 5. 2020 vydá ředitelka školy  – Meruzalka-Montessori mateřská škola a základní škola v Jihlavě
jako příslušný právní orgán podle § 34, § 165 odst. 2 písmeno b, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb. (správní řád) 

r o z h o d n u t í :

Níže uvedené děti se zařazují do mateřské školy ve školním roce 2020/2021 - najdetet zde

Děti přijímáme po celý rok - místo na příští školní rok si můžete rezervovat.

Další informace www.meruzalka.cz, tel. 788 095 954 Ing. Mgr. Marcela Slavíková

 
 

                      formuláře / dokumenty ke stažení (tisku)

                                - Žádost o přijetí Meruzalka Jihlava
                                - Přihláška ke stravování
                                - Smlouva o docházce dítěte
 


                       - Školní vzdělávací program
                       - Školní řád
                       - Provozní řád


 

 
© meruzalka.cz 2021 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom