platný od 01. 09. 2020
  • školné 42.000 Kč (splatnost školného je možné volit měsíční - čtvrtletní - pololetní - roční)
  • stravné - měsíční záloha od 700 do 900 Kč, dle věku dítěte
  • exkurze a kultura - výuka mimo budovu, na školní rok 1200 Kč
  • jednorázové zápisné 6000 Kč 
 

Školné 

Meruzalka je soukromá škola a pro pokrytí nákladů vybíráme školné. Úhrada školného se vždy opírá o finanční možnosti rodiny. S rodinou vedeme dialog a finanční překážky nejsou ty, které by rozhodovaly o přijetí či odmítnutí žáků. Stanovení výše školného se vždy opírá o reálné rodinné zázemí.
Vždy chceme, aby se rodina zapojila do chodu školy a měla zájem na kvalitní výuce. Stojíme o vytvoření komunity lidí, kteří chtějí být prospěšní nejen svým dětem, ale i ostatním.

© meruzalka.cz 2021 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom