platný od 01. 09. 2020
  • školné 48.000 Kč (splatnost školného je možné volit měsíční - pololetní - roční)
  • stravné - cena dle věku dítěte
  • exkurze a kultura - výuka mimo budovu, na školní rok 1200 Kč
  • jednorázové zápisné 6000 Kč 
 

Školné 

Meruzalka je soukromá škola a pro pokrytí nákladů vybíráme školné. Úhrada školného se vždy opírá o finanční možnosti rodiny. S rodinou vedeme dialog a finanční překážky nejsou ty, které by rozhodovaly o přijetí či odmítnutí žáků. Stanovení výše školného se vždy opírá o reálné rodinné zázemí.
Prioritou je zapojení rodiny do chodu školy a její zájem na kvalitní výuce.

© meruzalka.cz 2024 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom