Informace ke stravování a platbě za stravné

POKYNY PRO DĚTSKOU SKUPINU (dále jen DS)

nové pokyny k platbě stravy od 01/2024:
Stravné je placeno každý měsíc za skutečně odebranou stravu.
Faktura za stravné bude vystavena do 10 pracovních dnů se splatností do 5 pracovních dnů od data vystavení faktury.

V případě nepřítomnosti dítěte si rodič odhlásí stravu ve stravovacím systému.

Jak platit? Na bankovní účet 2901708726/ 2010 , se zadáním přiděleného variabilního symbolu.
Dnem úhrady se rozumí den připsání platby na účet DS.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platební informace platné do 12/2023:
Zálohu na stravné
 je třeba uhradit do 10. dne příslušného kalendářního měsíce.
Kam zaplatit zálohu na stravné – bankovním převodem na účet 2901708726 / 2010 , se zadáním přiděleného variabilního symbolu.
Dnem úhrady se rozumí den připsání platby na účet DS.
 
Záloha na stravu pro děti při docházce 5dní/týden, ostatním stanoveno individuálně:

Dítě dle věku  Děti od 1 roku
do 4 let
Splatnost zálohy
rozsah stravy celodenní
     
záloha na 1měsíc 1250,00 Kč 10 den v měsíci
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další informace ke stravě:
 
ceník: platný pro školní rok 2023/2024 Děti do 6 let
Svačina-ranní 10,- Kč
Oběd 25,- Kč
Svačina-odpolední 10,- Kč
Pitný režim 2,- Kč
Provozní (věcná) režie, včetně dopravy 32,- Kč
Ceny celkem za druhy stravy:  
Polodenní stravné za 1 den 69,- Kč
Celodenní stravné za 1 den 79,- Kč


Kdy a jak stravu dítěti odhlásit
Odhlášení OBĚDA z důvodu nepřítomnosti - rodič stravu odhlašuje přes aplikaci, kterou si můžete stáhnou do mobilu nebo přes přihlášení do stravovacího systému - přímý odkaz stravovací systém
nebo: www.meruzalka.cz - červený boxík- ŠKOLY a modrý boxík- stravovací systém.
Odhlášení je možné 1 pracovní den předem do 6:30. (Na 24.10. musím odhlásit nejpozději do 23.10. do 6:30 hodin)
aplikace do mobilu k odhlášení stravy:
Smart Food Menu - https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.maresmar.sfm&hl=cs
Vyberete jídelnu .. je ve spodní části seznamu Jihlava - Meruzalka a poté zadat uživatelské jméno a heslo.
 
Když nestihnete dítě včas omluvit 
V případě nemoci to samozřejmě dopředu nevíte, 1. den si můžete přijít do DS neodhlášený oběd odebrat a to v době od 12:00 do 12:20, napište nám ale SMS na telefonní číslo 778 021 416 do 9:00 hodin, abychom s tím počítali (na oběd si přinesete jídlo-nosič).   Pokud nám nedáte vědět do 9:00 hodin, že si oběd vyzvednete. Nebudeme vám moci oběd vydat. 

Ovoce a zelenina
Ovoce a zeleninu dostávají děti k ranní a odpolední svačině, dále během dopoledne dle sezónní nabídky. 

Stolování v  DS
Děti stolují v jídelně.
Svačiny a obědy dovážíme z naší kuchyně Meruzalka v Jihlavě.
Kromě jídel připravujeme i tekutiny, které děti během svého pobytu v DS konzumují v rámci „pitného režimu“ (bylinné čaje, voda, čerstvě odšťavněná šťáva ...). Jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti mají možnost napít se v průběhu celého dne v samoobslužném režimu podle vlastní potřeby. Dětem ale pitný režim připomínáme.

Co v případě diety
V případě diety (např. bezlepkové) mohou rodiče dětem přinést do DS hotová jídla, a to v označených nádobách (označení oběd/svačina a jméno dítěte).
 
Změna ve stravě - z polodenní na celodenní (opačně) nebo zrušení stravy vyřizuje Lena Yin, email – jidelna@meruzalka.cz
 
Dětská skupina Meruzalka Jihlava

© meruzalka.cz 2024 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom