Základní škola

„Děti jsou naprogramovány k tomu, aby chtěly vyrůst v zodpovědné a užitečné dospělé osoby. Vše, co dítě potřebuje je vhodný vzdělávací a výchovný přístup, který by podpořil jeho program pro celkový vývoj.“  (Marie Montessori)

Škola budovaná na montessori principech

Meruzalka - Montessori základní škola v Polné funguje od 01. 09. 2019, nyní v nové budově na ulici Alej svobody 1247. Děti ve škole pracují ve smíšených třídách neboli v trojročí. Výhodou je, že se děti od sebe učí navzájem. 
Soukromá základní škola Meruzalka - Montessori základní škola v Polné má žáky v 1. - 9. ročníku.

V dětech podporujeme přirozenou radost z učení a poznávání a přirozený cit pro spravedlnost, zodpovědnost a sebedůvěru, práci s pocity a emocemi. Prostřednictvím připraveného prostředí se děti seberozvíjí ve všech oblastech – intelektuální, sociální, osobnostní, fyzické, duševní i emocionální.

Co nabízíme rodičům a dětem?

Meruzalka nabízí moderní akademické vzdělání, kde se v připraveném prostředí plně rozvíjí potenciál a roste zájem každého jednotlivce, schopnost samostatně se rozhodovat, odpovědně jednat i spolupracovat. Angličtina je součástí denní výuky od 1. ročníku. Důraz klademe na samostatnost a sebeřízení, procvičujeme plánování, schopnost ocenit sebe i druhé, rozvíjíme komunikaci prostřednictvím prezentací projektů, výsledků i pracovních postupů, tvořivost i schopnost práce ve prospěch celku.

„Dítě je stavitelem člověka a neexistuje nikdo, kdo by nebyl stvořen dítětem, kterým každý z nás jednou byl.“
(Marie Montessori)Principy a specifika - jakou "školu" budujeme

 • systém výuky založený na vnitřní motivaci k učení, vlastní volbě a odpovědnosti
 • učitel, který je dětem průvodcem a rádcem podle hesla "Pomoz mi, abych to dokázal sám."
 • bezpečné klima, rozvoj respektu a sebeúcty, jasná pravidla a pevné hranice
 • vedení k sebekontrole, práce s chybou a sebehodnocení
 • realita života jako nejlepší učebnice, encyklopedie a Montessori pomůcky
 • angličtina denně od 1. ročníku, druhý cizí jazyk od 2. trojročí 
 • individuální tempo učení, kooperace průvodců a dítěte nad plánem a záznamem učiva
 • projektová výuka, trénink komunikace, prezentace
 • pravidelná výuka v realitě života - výuka mimo budovu 
 • věkově smíšený kolektiv dětí zpravidla 1.- 3. ročník, 4.- 6. ročník a 7. - 9. ročník,  kde děti spolupracují a vzájemně se od sebe učí
 • výuka je rozložena do celého dne, v odpoledních hodinách pokračuje práce v montessori odpolední školy, zpravidla zaměřená na pohyb, tvoření, umění, prezentační dovednosti a rozvoj spolupráce


Základní školu najdete na adrese Alej svobody 1247, 58813 Polná

Zřizovatel školy

spolek Zázraky se dějí, z.s.,
Zahradní 496, Křižanov 59451, IČ: 22897071
zastoupený Mgr. Janou Procházkovou


 

© meruzalka.cz 2022 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom