Základní škola

„Děti jsou naprogramovány k tomu, aby chtěly vyrůst v zodpovědné a užitečné dospělé soby. Vše, co dítě potřebuje je vhodný vzdělávací a výchovný přístup, který by podpořil jejich program pro celkový vývoj.“  (Marie Montessori)
 

Budujeme školu pro budoucí generaci

Od 1. 9. 2019 budou moci děti v Polné navštěvovat školu, vybudovanou na montessori principech. Na základě získání rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vznikne v Polné soukromá základní devítiletá škola Meruzalka - Montessori základní škola v Polné.

V dubnu proběhla před zápisová setkání a zápis do první třídy ZŠ Meruzalky v Polné. Přijali jsme 6 prvňáčků. 

Rozhodnutí o přijetí

V současné době jednáme s rodiči o přestupech do vyšších ročníků. Ve školním roce bude ZŠ Meruzalku v Polné navštěvovat 40 dětí, žáci 1. - 8. ročníku. Máme zkušenosti s přestupem dětí z běžných škol i školek. Jde o velice individuální proces, kterým provází děti i jejich rodiče. Pokud máte zájem více se dozvědět o těchto možnostech, kontaktujte nás.

e-mailová adresa infomeruzalka@seznam.cz 

tel: 777 300 284  -  Mgr. Alena Smejkalová

tel: 603 862 950  -  Mgr. Jana Procházková

 

Co nabízíme rodičům a dětem?

Meruzalka nabízí moderní akademické vzdělání, kde se v připraveném prostředí plně rozvíjí potenciál a roste zájem každého jednotlivce, schopnost samostatně se rozhodovat, odpovědně jednat i spolupracovat. Angličtina je součástí denní výuky od 1. ročníku. Důraz klademe na samostatnost a sebeřízení, procvičujeme plánování, schopnost ocenit sebe i druhé, rozvíjíme komunikaci prostřednictvím prezentací projektů, výsledků i pracovních postupů, tvořivost i schopnost práce ve prospěch celku.

„Dítě je stavitelem člověka a neexistuje nikdo, kdo by nebyl stvořen dítětem, kterým každý z nás jednou byl.“
(Marie Montessori)

Montessori přístup není jen pedagogikou, ale také životní filozofií k přístupu k dětem, proto zde významnou roli sehrávají také rodiče. Proměna přístupu k výchově a vzdělávání dětí tedy neleží jen ve škole, je v duši dospělého: optimální rozvoj dítěte není jen záležitostí přípravy učitele, ale také připravenosti rodičů a všech, kdo se na výchově dětí podílejí.

Marie Montessori se nebála investovat do dětí, protože věděla, že děti jsou bohatstvím společnosti. Byla názoru, že investice do dětí se nám vrátí v kvalitně připravené „osobnosti“. Takové děti budou posléze dobře pracovat ve škole a stejně dobře obstojí v praktickém životě. M. Montessori mění přístup dospělého k dítěti. Také učitele staví do nové role. Učitel i rodič se stávají úzce spolupracujícími průvodci dítěte v jeho rozvoji.

 

Školné a stipendia

Meruzalka je soukromá škola a pro pokrytí nákladů vybíráme školné. Úhrada školného se vždy opírá o finanční možnosti rodiny. S rodinou vedeme dialog a finanční překážky nejsou ty, které by rozhodovaly o přijetí či odmítnutí žáků. Stanovení výše stipendia se vždy opírá o reálné rodinné zázemí. Vždy ale chceme, aby se rodina zapojila do chodu školy a měla zájem na kvalitní výuce. Stojíme o vytvoření komunity lidí, kteří chtějí být prospěšní nejen svým dětem, ale i ostatním.

Standartní výše školného: 3500 Kč / měsíčněOslava založení Meruzalky – Montessori ZŠ v Polné a prezentace projektu „Škola tančí“

V pondělí 20. 5. se rodiče, přátelé a příznivci Meruzalky sešli nejprve v připravovaných prostorách pro Meruzalku v areálu Tempa, kde bylo nachystáno malé pohoštění a prostor pro neformální posezení a vzájemné sdílení. Poté jsme se přesunuli do kina v areálu zámku a hradu v Polné. Program oslav zahájila Jana Procházková a Josef Smejkal, který přítomným přiblížil cestu, na jejímž konci bylo rozhodnutí o zapsání Meruzalky - Montessori základní školy v Polné do rejstříku škol. Poděkovali jsme všem, kdo nás na této cestě podporují.

Meruzalka – Montessori ZŠ v Polné bude zpočátku fungovat v pronajatých prostorách Tempa, kde jsou třídy pro cca 60 dětí. Naším záměrem je v Polné vybudovat Montessori campus – souvislý vzdělávací areál pro děti předškolní, školní
i středoškoláky. Na plátně kina jsme mohli sledovat výsledek práce profesionálního týmu architektů. S projektem se brzy budete moci seznámit i na našich webových stránkách meruzalka.cz. Přípitek na zdar těchto plánů ukončil úvodní prezentaci a prostor na prknech polenského kina dostaly děti.

V rámci projektu „Škola tančí“, kterého se Meruzalka účastní již třetí rok, jsme pracovali s Martou Trpišovskou tentokrát s tématy lidské tělo, geometrie a zlomky. Cílem iniciativy „Škola tančí“ je přinášet do škol nové přístupy a moderní metody. Základní myšlenkou konceptu je, že pohyb – tanec může pomoci žákům při osvojování poznatků napříč učivem
a může rozšířit jejich rámec kompetencí. Zkušenost pak ukazuje, že uskutečnění kreativního projektu na škole posiluje vazby nejen mezi dětmi, mezi učitelem a žáky, ale i mezi školou a rodinou dítěte.

Projekt „Škola tančí“ je prezentován na mezinárodním festivalu, kde vystoupí nejen naši tanečníci z Meruzalky, ale
také účastníci z jiných škol. Společně s organizátory Vás zveme do Žďáru nad Sázavou na druhý prázdninový víkend 
12. – 14. července 2019
 

Najdete nás na adrese Indusova 210, 58813 Polná

Zřizovatelem Meruzalky-Montessori základní školy v Polné je spolek Zázraky se dějí, z.s.,
Děkujeme za Vaši podporu.
Nabídku pomoci i dotazy směřujte na prochazkovajana@meruzalka.cz
Podpořit provoz Nové školy v Polné finančně můžete na účet Fio banky č. 2201205351/2010.
Majitelem účtu je spolek Zázraky se dějí, z.s. - Děkujeme.


Více informací v jednotlivých záložkách nebo na prochazkovajana@meruzalka.cz
 

© meruzalka.cz 2019 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom