Informace ke stravování a platbě za stravné

POKYNY PRO MATEŘSKOU ŠKOLU (dále jen MŠ)

Zálohu na stravné je třeba uhradit do 10. dne příslušného kalendářního měsíce.
Kam zaplatit zálohu na stravné – bankovním převodem na účet 2901860154 / 2010 , se zadáním přiděleného variabilního symbolu.
Dnem úhrady se rozumí den připsání platby na účet MŠ.
 
Záloha na stravu pro děti při docházce 5dní/týden, ostatním stanoveno individuálně:

Dítě dle věku  Děti do
3 let
Děti od 3
do 6 let
Děti od 7 let Splatnost zálohy
rozsah stravy celodenní celodenní celodenní
         
záloha na 1měsíc 900,00 Kč 1000,00 Kč 1000,00 Kč 10 den v měsíci
 
 
Zálohy na stravné – ceník: platný pro školní rok 2021/2022 od 1.4.2022 Děti do 7 let Děti od 7 let
Svačina-ranní 10,- Kč 11,- Kč
Oběd 25,- Kč 27,- Kč
Svačina-odpolední 10,- Kč 11,- Kč
Pitný režim 2,- Kč 2,- Kč
Provozní (věcná) režie, včetně dopravy 32,- Kč 32,- Kč
Ceny celkem za druhy stravy:    
Oběd 59,- Kč 61,- Kč
Polodenní stravné za 1 den 69,- Kč 72,- Kč
Celodenní stravné za 1 den 79,- Kč 83,- 


Kdy a jak stravu dítěti odhlásit
Odhlášení OBĚDA z důvodu nepřítomnosti - rodič stravu odhlašuje přes aplikaci, kterou si můžete stáhnou do mobilu nebo přes přihlášení na naší webové stránce: www.meruzalka.cz/skoly vyberete zelený boxík-stravovací systém.
Odhlášení je možné 1den předem do 6:30. (Na 24.10. musím odhlásit nejpozději do 23.10. do 6:30 hodin, na pondělí je třeba odhlásit nejpozději v pátek do 6:30 hod.)
aplikace do mobilu k odhlášení stravy:
Smart Food Menu - https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.maresmar.sfm&hl=cs
Vyberete jídelnu .. je ve spodní části seznamu Jihlava - Meruzalka a poté zadat uživatelské jméno a heslo.
- odhlášení SVAČINY z důvodu nepřítomnosti -rodič stravu odhlašuje formou SMS na telefon 778 017 710,
a to 1den předem do 6:30. Ve formátu Jméno+příjmení dítěte, omlouvám svačinu od –do.   (omlouvá se společně s nepřítomností dítěte v MŠ)
(Na 24.10. musím odhlásit  nejpozději do 23.10. do 6:30 hodin)

 
Když nestihnete dítě včas omluvit 
V případě nemoci to samozřejmě dopředu nevíte, 1. den si můžete přijít do MŠ neodhlášený oběd odebrat a to v době od 11:50 do 12:05, napište nám ale SMS na telefonní číslo 778 017 710 do 9:00 hodin, abychom s tím počítali (na oběd si přinesete jídlo-nosič).   Dejte nám vědět do 9:00 hodin, že si oběd vyzvednete. Oběd Vám pověřená osoba musí připravit před vydáváním obědů dětem. 

Ovoce a zelenina
Ovoce a zeleninu dostávají děti k ranní a odpolední svačině, dále během dopoledne dle sezónní nabídky a dle finančních možností. 

Stolování v  MŠ
Děti stolují v jídelně.
MŠ připravuje dopolední svačinu a odpolední svačinu. Obědy dovážíme z naší kuchyně Meruzalka v Jihlavě.
Kromě jídel připravujeme i tekutiny, které děti během svého pobytu v MŠ konzumují v rámci „pitného režimu“ (čaje, ovocné šťávy, voda, džusy, ...). Jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti mají možnost napít se v průběhu celého dne v samoobslužném režimu podle vlastní potřeby. Dětem ale pitný režim připomínáme.
Při pobytu venku pijí děti z kelímků. Průvodce dbá na dodržování čistoty a hygieny. Pokud dítě neumí ještě pít z kelímku bere si sebou vlastní dětskou láhev.

Co v případě diety
V případě diety (např. bezlepkové) mohou rodiče dětem přinést do MŠ hotová jídla, a to v označených nádobách (označení oběd/svačina a jméno dítěte).
 
Způsob a rozsah stravování
Stravování zajišťuje mateřská škola nebo zákonní zástupci dítěte.
Při přijetí dítěte do MŠ stanový odpovědný pracovník mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, vždy stravovalo.

Změna ve stravě - z polodenní na celodenní (opačně) nebo zrušení stravy vyřizuje Lenka Bajerová, email – jidelna@meruzalka.cz
 
Meruzalka-Montessori školka v Polné

© meruzalka.cz 2022 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom