Přijetí žáků

Přijetí žáků   -   zápis do 1. ročníku / přestup do 2. - 9. ročníku
 aktuálně k zápisu

Děti přijímáme po celý rok 

Během školního roku se domlouváme na výuce na zkoušku - v předem domluveném termínu  se Vaše dítě účastní výuky v daném trojročí,
s rodiči i dětmi poté vedeme rozhovor, na jehož základě se společně domlouváme na možnostech přestupu.
Naším cílem je  - před rozhodnutím se vzájemně poznat my Vás (Vaše dítě i Vás jako rodiče) a Vy nás (náš výukový prostor, vzdělávací plán, průvodce)
 - potkáme se při různých aktivitách více než 1x
_______________________________________________________________________________________________

Chcete se přijít podívat, jak vypadá prostředí v naší škole?

Zveme Vás na den otevřených dveří -  termín připravujeme 

Zmeškali jste den otevřených dveří nebo chcete viděte jak to u nás vypadá v běžný den? 
          Můžete přijít po předchozí domluvě v přesně stanoveném čase, 
         
 tento náhled na běžný výukový den je možný pro nejvýše 4 dospělé bez dětí

 • kontakt pro domluvu konkrétního termínu náhledu do ZŠ 
  tel.: 778 038 699 (Lenka Marková) markova.lenka@meruzalka.cz 
 • po příchodu do školy se Vás ujme pověřený průvodce a bude Vás informovat
 • ve třídě se pohybujte tiše - (nemluvte mezi sebou a neoslovujte ani děti, ani jejich průvodce)
  (ruší to při práci a Vy chcete pozorovat, jak to u nás chodí)
 • po ukončení náhledu se vám bude věnovat průvodce a odpoví Vám na Vaše otázky

Chcete se do naší školy podívat i s dítětem?

- Zveme Vás na práci s pomůckou – před zápisové schůzky pro rodiče s dětmi  - termíny připravujeme 

Místo na příští školní rok si můžete rezervovat při zápisu

na první schůzku k zápisu do ZŠ - Meruzalka v Polné můžete přijít sami (rodiče) nebo s dítětem od 1. do 30. dubna

 • Budeme se těšit na celou Vaši rodinu - oba rodiče i dítě  (sourozence rádi poznáme, jejich přítomnost je na Vašem zvážení)
 • Přineste si rodný list dítěte, občanský průkaz a aktuální společnou fotografii Vaší rodiny
  (stačí vytištěná na papíře, s dostatečnou rozlišovací velikostí - Vaše fotografie nám pomůže lépe se orientovat, děkujeme za pochopení)
 • Naším cílem je se před zápisem více poznat my Vás (Vaše dítě i Vás jako rodiče) a Vy nás (náš výukový prostor, vzdělávací plán, průvodce)
   - potkáme se při různých aktivitách více než 1x
 • ZŠ naplňujeme do celkové kapacity 60 žáků, z toho asi 6 - 8 žáků ve jednom ročníku

Hlavní kritéria přijímání žáků jsou:

1. Souznění rodiny s Montessori pedagogikou a naší ZŠ
- r
odiče projevují aktivní zájem o vzdělávání jejich dítěte v souladu s principy Montessori pedagogiky, o spolupráci s školou
- chceme se společně poznávat, podporovat a setkávat se - na seminářích, při práci s pomůckou, při pomůckových dílnách, při práci i rodičovských schůzkách 
S rodinami dětí dlouhodobě spolupracujeme a setkáváme se, společně budujeme naši školu, proto se přijetím do ZŠ Meruzalka se zavazujete:

 • k účasti na jednodenním Úvodním Montessori semináři do 30.09. pro dospělé
  (seznámení se s Montessori přístupem a filosofií naší ZŠ).
  Dále k pravidelné účasti na schůzkách rodičů a minimálně 1 x ročně na přednášce nebo námi pořádaném workshopu na vybrané téma zaměřené na problematiku výchovy a vzdělávání 
  každoročně k účasti na Konzultacích rozhovorech ve třech - jedná se o prezentaci dítěte pro rodiče za podpory průvodce
  každoročně k osobní schůzce obou rodičů s vedením ZŠ a vstupnímu rozhovoru před nástupem dítěte do ZŠ.
 • k podpoře nad rámec školného
  - formou výpomoci při udržbě a budování školy nebo zahrady, přispěním do výuky, tvorbou pomůcek nebo formou daru ap.

2. Schopnost platby

 • roční školné
 • roční platba za výuku mimo budovu / exkurze a kulturu
 • měsíční stravné dle věku dítěte, kterého dosáhne v daném školním roce 
 • nevratný rezervační poplatek v minimální výši 50% zápisného 
  splatnost rezervačního poplatku do měsíce od zápisu,
  doplatek zápisného po podpisu smlouvy před nástupem do ZŠ

Školné 

Meruzalka je soukromá škola a pro pokrytí nákladů vybíráme školné. Úhrada školného se vždy opírá o finanční možnosti rodiny. S rodinou vedeme dialog a finanční překážky nejsou ty, které by rozhodovaly o přijetí či odmítnutí žáků. Stanovení výše školného se vždy opírá o reálné rodinné zázemí. Vždy chceme, aby se rodina zapojila do chodu školy a měla zájem na kvalitní výuce. Stojíme o vytvoření komunity lidí, kteří chtějí být prospěšní nejen svým dětem, ale i ostatním.

Standartní výše školného: 3500 Kč / ___________________________________________________________________________________________________________

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Do 30. 5. 2021 vydá ředitel / ředitelka školy  – Meruzalka - Montessori základní škola v Polné
jako příslušný právní orgán podle § 34, § 165 odst. 2 písmeno b, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb. (správní řád) 

r o z h o d n u t í :

Níže uvedené děti se zařazují do základní školy ve školním roce 2021/2022 - od 30.5.2021 najdete zde

 

Děti přijímáme po celý rok - místo na příští školní rok si můžete rezervovat.

Další informace www.meruzalka.cz, tel. 788 095 954 Mgr. Lenka Marková

 
 

                      formuláře / dokumenty ke stažení (tisku)

                                - Žádost o přijetí / Meruzalka Polná
                                - Žádost o výuku na zkoušku
                                - Přihláška ke stravování
                                - Smlouva o docházce dítěte
 


                       - Školní vzdělávací program
                       - Školní řád
                       - Provozní řád


 


 
© meruzalka.cz 2021 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom