Zápis - přihlášení do mateřské školy Montessori Polná

Termín zápisu do MŠ: 9. května 2022 od 13:00 do 16:00 hodin


Doručení žádosti o přijetí:

Osobní návštěva u zápisu do MŠ
    - Budeme se těšit na celou Vaši rodinu - oba rodiče i dítě  (sourozence rádi poznáme, jejich přítomnost je na Vašem zvážení)
    - Přineste si rodný list dítěte, občanský průkaz a aktuální společnou fotografii Vaší rodiny
      (stačí vytištěná na papíře, s dostatečnou rozlišovací velikostí - Vaše fotografie nám pomůže lépe se orientovat, děkujeme za pochopení)

 

 

Kritéria pro přijetí do mateřské školy:

1. Věk dítěte s přihlédnutím k vhodnému věkovému složení skupiny. Přijímáme děti od 2 do 6 let.
2. Rodiče projevují zájem o vzdělávání jejich dítěte v souladu s principy Montessori pedagogiky.                     


K zápisu, prosím, s sebou vezměte vyplněné tiskopisy, rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.


Povinné očkování dle věku dítěte – viz citace ze zákona.
§ 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví: 
Zařízení poskytující péči o dítě od 3 let věku v denním režimu nebo předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
 

Školné

Montessori v Polné je soukromá škola.

Školné MŠ pro školní rok 2022/2023  je stanoveno na 2850,- Kč měsíčně
- platí se 10 měsíců
- nezahrnuje náklady na stravu
- nezahrnuje náklady na akce mimo školu

Zápisné činí 6000,- Kč jednorázově.V případě zájmu umístit dítě do naší mateřské školy, volejte na tel. 778 095 954 nebo pište na polna.ms@meruzalka.cz
O přijetí dítěte je rodič informován po dodání veškerých dokladů a vyhodnocení spisu dítěte.

 


Formuláře ke stažení:

Žádost o přijeti
Evidenční list - potrzení lékaře

                  

© meruzalka.cz 2022 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom