„Děti jsou naprogramovány k tomu, aby chtěly vyrůst v zodpovědné a užitečné dospělé osoby. Vše, co dítě potřebuje je vhodný vzdělávací a výchovný přístup, který by podpořil jeho program pro celkový vývoj.“  (Marie Montessori)

Budujeme školu pro budoucí generaci

Od 1. 9. 2019 probíhá v Polné výuka ve škole, budované na montessori principech.
Soukromá základní škola Meruzalka - Montessori základní škola v Polné má své první žáky v 1. - 8. ročníku

Škola má dočasné zázemí v areálu SVČ Tempo, nová školní budova roste v zeleném cípu na kraji města mezi ulicemi Žejdlicova a Alej Svobody.
Bude tak mít blízko do přírody i centra města. 

Co nabízíme rodičům a dětem?

Meruzalka nabízí moderní akademické vzdělání, kde se v připraveném prostředí plně rozvíjí potenciál a roste zájem každého jednotlivce, schopnost samostatně se rozhodovat, odpovědně jednat i spolupracovat. Angličtina je součástí denní výuky od 1. ročníku. Důraz klademe na samostatnost a sebeřízení, procvičujeme plánování, schopnost ocenit sebe i druhé, rozvíjíme komunikaci prostřednictvím prezentací projektů, výsledků i pracovních postupů, tvořivost i schopnost práce ve prospěch celku.

„Dítě je stavitelem člověka a neexistuje nikdo, kdo by nebyl stvořen dítětem, kterým každý z nás jednou byl.“
(Marie Montessori)


Principy a specifika - jakou "školu" budujeme

 • angličtina denně od 1. ročníku;
 • systém výuky založený na vnitřní motivaci k učení, vlastní volbě a odpovědnosti;
 • učitel, který je dětem průvodcem a rádcem podle hesla "Pomoz mi, abych to dokázal sám.";
 • péče o bezpečné klima, rozvoj respektu a sebeúcty, jasná pravidla a pevné hranice;
 • vlastní kontrola chyb a sebehodnocení;
 • individuální tempo učení, kooperace průvodců a dítěte nad plánem učiva
 • výuka v souvislostech, encyklopedie a Montessori pomůcky;
 • projektová výuka (trénink komunikace, prezentace);
 • klademe důraz na dovednosti, zručnost a praktické využití poznatků
 • pravidelná výuka v realitě života - výuka mimo budovu 
 • věkově smíšený kolektiv dětí zpravidla 1.- 3. ročníku a 4.- 6.ročníku; kde děti spolupracují a vzájemně se od sebe učí;
 • výuka je rozložena do celého dne - v odpoledních hodinách pokračuje výuka
  zpravidla zaměřená na výchovy, prezentační dovednosti a rozvoj spolupráce
© meruzalka.cz 2021 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom