Mateřská škola

,,Výchova dětí předškolního věku nemá směřovat k přípravě na školu, ale k přípravě na život."   
( Marie Montessori )


Meruzalka-Montessori Mateřská škola od 01. 09. 2021 OTEVŘENO, máme volná místa

Prvních šest let věku dítě je pro jeho rozvoj nejdůležitější. Nabízíme podnětné prostředí, ve kterém se může dítě plně rozvíjet.
Prostory mateřské školy jsou vybaveny s ohledem na věk dětí. Podporujeme přirozený vývoj a samostatnost dítěte.

S dětmi se zaměřujeme na poznávání okolního světa, pohybové aktivity, seznamujeme se s písmeny abecedy, výtvarné tvoření, angličtinu hravou formou, hudební hrátky, procvičování sebeobsluhy. (Témata/činnosti např.moje rodina, včely, prostírání stolu, úklid po jídle, peckovité plody, zalévání květin, tradice, plody podzimu/listy, zvířata, sázení sazenic, péče o zahradu a jiné...).Vybíráme témata podle aktuálního dění a činnosti podle zájmu, sledujeme senzitivní období dítěte. 

Senzitivní období na učení pořádku, jazyka a počítání je do 5let. Pokud dítě začíná až ve škole musí vyvinout mnohem větší úsilí. Nabízí dětem pravidelný pobyt v přírodě, chodíme ven za každého počasí.
 
pro děti od 2 do 6 let
malý kolektiv dětí - 24 dětí
celoroční provoz - 1,5 měsíce zavřeno
možnost využít DS v době prázdnin
podpora samostatnosti - sebeobsluha
výuka na základě vlastního poznání

Vzděláváme děti od 2 do 6 letJsme v síti MŠMT.
Jsme soukromá škola, kde se rodiče formou školného podílejí na zajištění provozu. Povinná výše školného je nastavena i s ohledem na finanční možnosti rodiny.
MŠ má věkově smíšené třídy, kde děti samostatně pracují a vzájemně spolupracují. Tak se od sebe učí a nabízejí pomoc druhému. Na některé aktivity jsou rozděleny dle věku.

rodiče a příznivci Meruzalky
Jsme vděční za každý dar, který nám pomůže dovybavit prostory a zahradu.

Principy a specifika - jakou "školku" budujeme:

 • průvodce (učitele) s Montessori kurzem podle hesla: "Pomoz mi, abych to dokázal sám."
 • systém výuky založený na vnitřní motivaci k učení, vlastní volbě, samostatnosti  a odpovědnosti
 • jasná pravidla a pevné hranice - jistota pro děti
 • montessori pomůcky (názorné pomůcky praktického života, smyslů, matematiky, jazyka a světa kolem nás) a tvořivý materiál
 • zážitkové učení v tématických projektech
 • jazykovou výuku a angličtinu 
 • úzkou spolupráci se základní školou
 • rozvoj praktických činností
 • estetické a klidné připravené prostředí, vedoucí k soustředění na práci
 • péči o bezpečné klima, rozvoj respektu a sebeúcty, individuální tempo
 • sebehodnocení a práce s chybou jako s jev nutný pro učení
 • výlety po okolí, každodenní pobyt venku (za každého počasí) na školní zahradě nebo v okolí
„Dítě je tím, kdo ukazuje cestu!“    (Marie Montessori)
 

Odhalte kouzlo Montessori pedagogiky a poznejte jaký velký vliv a význam má na vaše dítě.
 


Marie Mintessori

Školné si můžete odečíst z daní (=sleva za umístěné dítě)

Mateřskou školu najdete na adrese Alej svobody 1247, 58813 Polná

Zřizovatel školy

Meruzalky-Montessori mateřské školy v Polné:
spolek Zázraky se dějí, z.s.,
Zahradní 496, Křižanov 59451, IČ: 22897071
zastoupený Mgr. Janou Procházkovou

© meruzalka.cz 2022 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom