Kroužek práce s pomůckou Jihlava

"Rodiče mají důležité poslání jako opatrovníci dítěte, jejichž posvátným úkolem je být milujícími a osvícenými průvodci dítěte na jeho cestě životem."  ( Marie Montessori )

„Ruce jsou nástrojem ducha.“( M.M.)
 

Nově:

Vítáme nejmenší nové děti Meruzalky na dvou setkáních 10. a 17. 9. Nabízíme tak rodičům možnost pracovat s dětmi a s námi. Věříme, že napomůžeme adaptaci nejmenších dětí ve školce.
Otevíráme vstup rodičům a dětem, kteří se v MŠ učí: „Jsem zde jen a jen pro tebe.“ Děti chtějí ukázat rodiči jak pracují. Můžete vstoupit na kteréko–li setkání Práce s pomůckou během školního roku.
 

Školní rok 2019/20: začínáme 1. října 2019 (úterý) – další termíny budou upřesněny


Práce s pomůckou v MŠ Jihlava                                       lektoři:  Eliška Vondráčková, Helena Kozubíková
Pro děti od 1,5 roku do 6 let.
Kroužek práce s pomůckou je určen:  pro rodiče s dětmi, kteří se chtějí seznámit s Montessori prostředím, přejí si doplnit poznání dětí při docházce do jiné MŠ, před zápisem do naší MŠ.
Účast na práci s pomůckou je jedním z kritérií pro přijetí dítěte do naší MŠ. Dítě se tak seznámí s prostředím, stylem výuky v naší mateřské školce, okusí montessori pedagogiku, vzájemně se spolu seznámíme. (min.5x účast)
Na práci s pomůckou - má 1 dítě k sobě 1 rodiče

Učíme se samostatnosti, trpělivosti, tichu, zručnosti, komunikaci, spolupráci, umění dokončit rozdělanou činnost, zvládnout emoce v bezpečném a připraveném prostředí. Mnohé můžete načerpat z pozorování druhých dětí. 

Čas vstupu a odchodu: od 16:00 (vstup do budovy MŠ) do 17:30 hodin (budova zavřena)
Průběh práce s pomůckou a praktické informace:
Příchod: předem ohlášený vstup nejdříve v 16:00hod.do budovy.
Odložení oděvu a obuvi – dospělí věšák po pravé straně, děti oranžový. Boty pod věšáky. Pokud potřebujete vemte si z domu boty na přezutí.


Do třídy, kde bude probíhat program vstoupíte dveřmi vlevo. Odložte si osobních věcí podél stěny na pás. Pokud potřebujete svačinky a pití - odložte si na žluté tácky u linky. (Konzumace jídla a pití – v  jídelně u vyhrazeného stolečku na prostírce, po jídle úklid místa. ) Před prací s materiálem ve školce je třeba si umýt ruce
Děti vždy začínají pomůckami praktického života. Mladší děti -  zapojení dle možností dítěte, nechat dítě pozorovat ostatní, délka s přihlédnutím na zájem dítěte.
Začátek programu: 16:10 hod.
Ukončení programu: 17:20hod.

Cena programu
Cena za jeden vstup 150 Kč   (1dítě +1rodič)  Sleva na sourozence-cena za jeden vstup 120 Kč.
Předplatné:
11 předplacených vstupů: 1100 Kč,   Sleva na sourozence -vstupné 800 Kč
Pět náhodně zvolených vstupů: 600 Kč,   Sleva na sourozence -vstupné 500 Kč
Samotné dítě na programu bez rodiče: 250Kč vstup (předpokládá se samostatnost v obsluze a schopnost trávit čas bez rodiče) 
Nově:
Pro nejmenší nové děti 10. a 17. 9.: 100Kč 1dítě/1 rodič
Přihlášení - zapsáním do sešitu odchodů dětí po oběděVstup rodičů a dětí, kteří se v MŠ učí: „Jsem zde nyní jen a jen pro tebe“ - s možností se účastnit programu. Nebo sdílet s dítětem objevy ve školce. Délka vstupu dle možnosti rodiče a domluvy s dítětem – předpoklad samostatné práce v tichosti. Rodič má možnost občerstvení – kávy, čaje, před vstupem do třídy.
Cena: 50 Kč 1 dítě/1rodič
Přihlášení – zapsáním do sešitu odchodů dětí po obědě


V případě nemoci je možno za sebe vyslat náhradníka/někoho, kdo si přeje poznat prostředí MŠ
Předplatné za zmeškané setkání se nevrací/nepřevádí se na II pololetí.

Platba:  bankovní spojení Fio banka č. účtu: 2201205351/ 2010 (do poznámky příjmení a jméno dítěte) případně na místě

Přihlášky vyřizuje Ing. Marcela Slavíková  - vzdelavani@meruzalka.cz
Využijte objednávkový formulář níže.
 


 


Objednávka kurzu: Kroužek práce s pomůckou Jihlava datum konání: 06.06.2019 - 31.07.2019

© meruzalka.cz 2019 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom