Jihlava a Polná

Stravovací informace pro Meruzalku 

Na základě vyhlášky č.107/2008 Sb. o školním stravování jsou strávníci zařazováni do věkových skupin. Těmto věkovým skupinám odpovídají finanční limity na nákup potravin. Věkové skupiny jsou rozděleny:

Obědy - Věková kategorie: cena za 1 oběd měsíční záloha:
Mateřská škola

celodenní cena měsíční záloha
 do 6 let  59 Kč  1 100 Kč
 od 7 let  62 Kč  1 200 Kč
celodenní strava zahrnuje - ranní svačinu, oběd, odpolední svačinu

Základní škola
 oběd  cena  měsíční záloha
7-10 let 49 Kč 700 Kč
11-15 let 51Kč 800 Kč
15 a více let 55 Kč 900 Kč
 

Marie Mintessori

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (1. 9. – 31. 8.), ve kterém dosahují věku dle tabulky. Přechodem strávníka do vyšší věkové skupiny se mění cena oběda a výše měsíční zálohy.

Stravné se platí zálohově. První platba se platí do 20. září a potom již vždy k 10. v měsíci. Poslední platba bude k 10.červnu.

Platbu lze provést trvalým příkazem u vašeho peněžního ústavu na číslo účtu: 2401650783/2010, VS: obdrží každý strávník od průvodců. Do poznámky příjmení dítěte.

Vyúčtování se provádí 1x ročně. V době nemoci žáka má první den neplánované nepřítomnosti ve škole nárok si oběd vyzvednout do jídlonosiče v čase 12:00 – 12:30 hodin. Další dny nemoci je nutné obědy, odhlásit.

Odhlašování stravy:

Strávníci, kteří řádně vyplnili přihlášku ke stravování, obdrží přihlašovací údaje do stravovacího systému. Na  internetové stránce školy www.meruzalka.cz, zvolí záložku školy – jídelna (zelené políčko) – zde se zvolí Stravovací systém a otevře se stravovací systém ICanteen.

Stravu lze odhlásit do 6:30 na  druhý pracovní den - přihlášením se do stravovacího systému iCanteen (příklad: odhlášku na čtvrtek  03.10.2019 je nutné nahlásit nejpozději v úterý 01.10.2019 do 6:30 hod.) (změna vyhrazena) Na stejné internetové stránce je také jídelní lístek na týden dopředu.

 Kontakt a případné další informace:   jidelna@meruzalka.cz,  Marcela Slavíková telefon:  778 095 954

© meruzalka.cz 2020 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom