Denní režim Montessori MŠ Meruzalka Polná

MŠ má celoroční provoz v pracovní dny mimo státní svátky, a to každý den v době 7:30-15:30 hodin.


Při dopoledním programu příchod dětí 7:30 - 8:00,   vyzvedávání dětí 11:15 - 12:45
Při odpoledním programu příchod dětí 11:15 - 12:45
Vyzvedávání dětí po polodenním programu - dle dohody nejdříve po 3 hodinách pobytu

Harmonogram:

  7:30 -  7:45   Děti přicházejí do MŠ.
 
  7:30 -  8:15  
  Děti se scházejí, práce s Montessori pomůckami. Projdou si pomůcky z nabídky. 
  Práce jsou individuální i skupinové. Mohou využít výtvarné činnosti, cvičení.
 
  8:15 -  8:45  
  Svačina, při které se děti učí samostatnosti. Vytváříme společenství u stolu,
   jíme společně.
 
  8:45 -  9:45
  Činnosti cílené, individuální, skupinové a frontální, práce s Montessori 
  pomůckami, individuální naplňování potřeb dítěte. Děti se učí vzájemnému
  naslouchání. Seznamují se s obdobím, které zrovna prožíváme, učíme se
  soustředit a ztišit se. Elipsa – cvičení rovnováhy, společné setkávání, program
  dle tématu týdne, pohyb, říkadla a písničky, logopedická cvičení, rozmluva.
 
  9:45 - 11:45  
  Příprava na pobyt venku (podpora samostatnosti při sebeobsluze, oblékání,
  hygieně ). Poznávání přírody a okolí, hry, pokusy, praktická cvičení, říkadla a
  písničky. Příprava na oběd (podpora samostatnosti při sebeobsluze, oblékání, hygieně)
 
  11:45 - 12:15  
   Příprava prostírání, sebeobsluha u jídla, úklid.
 
 12:15 - 14:00  
  Odpočinek dle potřeby dítěte, relaxace a ztišení. Individuální postupné vstávání,
  klidové aktivity.
 
 13:00 - 14:00  
  Práce s Montessori pomůckami – individuální i skupinová, výtvarné činnosti,
  stavebnice, modelování, skupinové hry, pohybové chvilky, čtení, logopedické
  chvilky, případně odpolední pobyt venku.
 
  14:00 - 14:30  
  Odpolední svačina, samostatná příprava a úklid. Vytváříme společenství u
  stolu, jíme společně.
 
 14:30 - 15:00  
  Práce s Montessori pomůckami.
 
 
 15:00 - 15:15
 
  Příprava na odchod, úklid, odchod dětí.
 
 15:30
 
  Úklid a zamykání MŠ.

 

© meruzalka.cz 2022 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom