platný od 01. 09. 2020                                                                                                                                                                                              

  • školné 42.000 Kč (splatnost školného je možné volit měsíční - čtvrtletní - pololetní - roční)
  • stravné - měsíční záloha od 700 do 900 Kč, dle věku dítěte
  • exkurze a kultura - výuka mimo budovu, na školní rok 1200 Kč
  • jednorázové zápisné 6000 Kč 


Školné 

Meruzalka - Montessori škola v Polné je soukromá škola. Úhrada školného se vždy opírá o finanční možnosti rodiny.
Vždy chceme, aby se rodina zapojila do chodu školy a měla zájem na kvalitní výuce. Stojíme o vytvoření komunity lidí, kteří chtějí být prospěšní nejen svým dětem, ale i ostatním.
 

 
                                                                                                                                                                platný od 01. 09. 2022                                                                                                                                                                                             

Školné pro školní rok 2022/2023  je stanoveno na 3850,- Kč měsíčně
- platí se 12 měsíců
- v poplatku je zahrnutá i družina
- nezahrnuje náklady na stravu
- nezahrnuje náklady na akce mimo školu

Administrativní poplatek činí 3000,- Kč jednorázově.
Zápisné činí 6000,- Kč jednorázově.

 

 

© meruzalka.cz 2023 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom